Förändringen är ett resultat av Kommunals kamp. I ett första steg kortas nattarbetstiden från 36,20 timmar per vecka till 34,20 i ett pilotprojekt. I det ingår kort­tiden vid Ekedal där Cecilia Johansson arbetar. 

– Alla säger att det är en väldig skillnad, säger Cecilia Johansson.

Frågor och svar om hälsoscheman.

Hälsoscheman

Missnöjd med schemat? Här är dina rättigheter

Arbetstider

Hon är en av få i Skövde som arbetar heltid och natt. Längre och färre nattpass ger för henne fler lediga nätter i följd och mer återhämtning. För henne är det skillnad på att jobba 16 i  stället för 18 arbetspass på en schemaperiod.

– Två lediga dagar till ger större effekt än man tror, säger Cecilia Johansson.

I  stället för att ha kvällar och nätter blandat får hon nu alla kvällspass samma vecka vilket ger mer återhämtning.

Pontus Berggren, Kommunal.

Det är skönt att vi kommit en bit på väg, men det finns mer att göra. Man skulle kunna ta bort kvällarna för alla som jobbar natt.

Pontus Berggren, huvudskyddsombud

Många av kollegerna arbetar 85 procent, de slipper nu kvällspassen helt och får i  stället en sjudagarsledighet i schemat. 

– Alla säger att det är jätteskönt. Vi är väldigt nöjda, säger Cecilia Johansson.

Det var för drygt ett år sedan som nya scheman infördes trots stora protester i Skövde. Nattpassen kortades då från 10 timmar till 8,5. Det innebar två till tre fler nattpass per period plus minst två kvällspass per månad. Resultatet blev för lite återhämtning och ständig trötthet, enligt en utvärdering som Kommunal gjort.

– Det var ett schema som var en katastrof, säger Cecilia Johansson.

Hon berättar att två tredjedelar av hennes kolleger på natten slutade. Andra tog semester eller sjukanmälde sig.

Pontus Berggren som är Kommunals huvudskyddsombud och själv jobbar natt som undersköterska i bemanningen tog strid.

– Jag märkte hur dåligt alla medlemmar mådde. Jag är vald som huvudskyddsombud och har möjlighet att påverka, säger Pontus Berggren.

Det var svårt att få ut schematiden med bibehållet heltidsmått, det är bakgrunden till att vi provar ett mindre heltidsmått för att få ut heltider.

Daniel Strandberg, förhandlingschef i Skövde

För att få gehör gjorde han en utvärdering och kontaktade Kommunals ombud på fler än 20 avdelningar på kommunens tio äldreboenden samt hemtjänsten. I stort sett alla svarade att de var slutkörda och att de ville ha längre nattpass och slippa kvällspassen.

Resultatet presenterade han för kommunens processgrupp för heltid som norm. Och arbetsgivaren lyssnade.

– Det var svårt att få ut schematiden med bibehållet heltidsmått, det är bakgrunden till att vi provar ett mindre heltidsmått för att få ut heltider, säger Daniel Strandberg, förhandlingschef, Skövde.

Från den 1 april kortades alltså arbetstidsmåttet för natt för fyra verksamheter. Projektet ska utvärderas efter tre månader och kan komma att införas i alla verksamheter i höst. Det blir i så fall ett halvår tidigare än övriga landet. Enligt Kommunals avtal med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kortas arbetstidsmåttet för natt till 34,20 timmar per vecka från april 2022.

Enligt det centrala avtalet ska då nästa års löneökningar minskas 0,3 procent. Men Skövde undantas enligt det lokala avtal som träffats. Något som Kommunal är nöjt med.

Pontus Berggren fortsätter att kämpa.

– Det är skönt att vi kommit en bit på väg, men det finns mer att göra. Man skulle kunna ta bort kvällarna för alla som jobbar natt.

Sedan ger han rådet:

– Stå på er, fortsätt kämpa, ligg på arbetsgivaren.