– Det stämmer inte, jag var helt frisk, säger barnskötaren till KA.

Det var i juni förra året som kvinnan gick till vårdcentralen för att ta ett prov för covid-19. I väntan på provsvaret fortsatte kvinnan att jobba på den kommunala förskola där hon var timanställd.

– Det var ingen på vårdcentralen som sa att jag skulle stanna hemma, säger hon. 

När provsvaret kom fyra dagar senare visade det att hon hade covid-19. Kvinnan var då ledig och bestämde sig för att fortsätta stanna hemma. När hennes chef fick reda på att hon jobbat smittad gjordes en polisanmälan och anställningen avslutades.

Först i januari 2021 kom kommunen fram till att barnskötaren inte hade gjort något fel och hon erbjöds åter anställning. Då hade barnskötaren levt på a-kassa i mer än ett halvår.

Åklagaren Ylva Lundgren har nu beslutat sig för att väcka åtal mot barnskötaren. Kvinnan är misstänkt för brottet framkallande av fara för annan, som kan ge som högst två års fängelse. För en fällande dom krävs att åklagaren kan visa att den åtalade har varit grovt oaktsam.

Enligt smittskyddsjurist Peter Gröön innebär det att personen ska ha vetat om, eller haft anledning att misstänka att den var smittad. Barnskötaren säger till KA att arbetskamrater på förskolan var sjuka och att en kollega hade en närstående som fått covid-19. Därför ville hon testa sig för säkerhets skull. 

– Om du tar ett prov som en ren försiktighetsåtgärd har jag svårt att se att det kan vara oaktsamhet att du fortsatte att jobba. Många tar ju prov bara för att de är allmänt oroliga, har Peter Gröön tidigare sagt till KA.

Men enligt åklagaren Ylva Lundgren finns det saker som tyder på att barnskötaren hade lindriga symptom vid tiden för covid-provet.

– Det finns ett vittne som har pratat med kvinnan och hon har sagt till henne att hon hade lättare symptom, säger hon.


Åklagaren lyfter också fram att vårdcentralen hade som rutin att både muntligt och skriftligt informera den som testar sig om att stanna hemma.

Minns de just den här kvinnan och att de gett den informationen till henne?

– Vi har hört personal som testade henne och de minns inte den specifika händelsen, men hur man gjorde då och att man informerade både muntligen och lämnade informationsblad om hur man skulle bete sig, säger Ylva Lundgren.

Åklagaren uppger också att barnskötaren själv sagt att hon fått ett informationsblad. Men det förnekar barnskötaren. 

– Det stämmer inte. Jag fick inget papper på vårdcentralen. Det känns jättejobbigt, jag förstår inte. Hur kan jag bli åtalad när jag har varit ärlig och berättat allt? 

Ylva Lundgren säger att rättsläget är osäkert och att hon vill väcka åtal för att få det prövat i domstol. Det finns flera fall med kommunalare runt om i landet som har polisanmälts för liknande händelser. Men hittills har det bara väckts åtal i två fall. Inget av dem har ännu prövats i domstol.