Om man testas som ett led i smittspårning men saknar symtom, kan man då jobba i väntan på provsvar?

SVAR: Ja, då kan man jobba som vanligt, eftersom det inte finns någon misstanke om att den enskilde bär på smitta när man gör en smittspårning. Om det sedan visar sig att man hade covid-19 så har man inte gjort fel som gick till jobbet, så länge som man följt instruktionerna från arbetsgivaren.

(Fler frågor och svar nedan)

Då kan du jobba

Vård- och omsorgspersonal kan provtas för covid-19 av olika anledningar. 

I de här fallen kan du fortsätta att jobba i väntan på provsvar:

  • Om du är provtagen som en del av en smittspårning i vården, och är symptomfri.
  • Om du är provtagen för att du arbetspendlar till ett annat land, och är symtomfri.

Men du ska stanna hemma i väntan på provsvar om du: 

  • Har symtom på något som skulle kunna vara covid-19. (Om svaret visar sig vara positivt ska du stanna hemma minst en vecka från det att du fick symtom tills du haft två symptomfria dagar. Om svaret är negativt ska du stanna hemma tills du haft två symptomfria dagar).
  • Tagit provet för att du är hushållskontakt med någon som har covid-19.
  • Tagit provet för att du varit på resa utomlands.

Källa: Smittskydd Region Skåne

Om man går till jobbet med symtom som sedan visade sig inte bero på covid-19, har man begått ett brott då?

SVAR: Enligt smittskyddslagen ska man stanna hemma om man misstänker att symtomen kan bero på covid-19 och testa sig. Men har möjligheten till smittspridning inte funnits kan det inte leda till straff för brott enligt brottsbalken. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv så är däremot själva agerandet att gå till arbetet med sjukdomssymptom som är felaktigt, enligt SKR. Om det senare visar att den anställde inte hade covid-19 saknar det betydelse. Det har varit allmänt känt att man inte ska gå till arbetet om man har sjukdomssymtom.

Är det arbetsgivarens eller sjukvårdens ansvar att informera om när man ska stanna hemma i väntan på provsvar?

SVAR: Individen har ett eget ansvar att hålla sig uppdaterad och att hålla sig hemma i väntan på provsvar om man testat sig för att det finns misstanke att man är smittad. Men man ska få information från sjukvården om hur man ska agera när smittspårningen inleds och när man tar provet. Om provet tas i samråd med chef så har chefen ansvar för kollegernas arbetsmiljö och ska se till att den provtagna inte kommer till jobbet. Om provet tas på eget initiativ finns det enligt SKR ingen ingen skyldighet för arbetsgivaren att informera den anställde om att hen måste stanna hemma i väntan på provsvar.

Spelar det någon roll om man själv inte visste att man var smittad när man gick till jobbet?

SVAR: Om man inte vet eller misstänker att man bär på smitta så har man inte brutit mot smittskyddslagen. Generellt sett kan du inte dömas för att orsakat spridning av en sjukdom som du inte visste att du hade.  Men den som vet eller har anledning att tro att han eller hon är smittad av covid-19, måste göra det som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Det betyder att man måste stanna hemma i väntan på provsvar om man tagit prov för man haft symtom. 

Vad gäller om man saknar symtom men har testat positivt?

SVAR: Om man vet att man är smittad och ändå går till jobbet så har man brutit mot smittskyddslagen oavsett om man har symtom eller inte.

Källor: Smittskydd Skåne, Smittskydd Västerbotten, Smittskydd Stockholms jurist Peter Gröön och Tomas Björck, arbetsrättsjurist på arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).