För 2,5 år sedan anmälde en mängd skyddsombud i Göteborgs hemtjänst att schema- och planeringsverktyget Plugo skapar stress. Det saknades tid i systemet för kringtider och transporter och ibland visade schemat att den anställde skulle vara hos nästa vårdtagare innan besöket hos den första var färdigt. 

Göteborgs stad har fått förelägganden av Arbetsmiljöverket och har i ett fall överklagat ett vite på 800 000 kronor. Det ärendet ligger nu i förvaltningsrätten. Samtidigt har Arbetsmiljöverket förelagt staden med ytterligare ett vite om de inte åtgärdar bristerna. 

Under våren har arbetsgivaren börjat lägga in kringtider och tid för schemaläggning i systemet. Det finns fortfarande brister, menar skyddsombudet och undersköterskan Silvana Vretoska, som nyligen blev ordförande i Kommunals sektion Äldreomsorg i Göteborg. 

De olika stadsdelarna i Göteborg har gjort olika, menar hon.

– Det finns fortfarande arbetsgivare som inte gjort några åtgärder och som gör egna tolkningar av hur det ska fungera. Det är sagt att vi ska få 30 minuter på morgonen för kringtider, men jag har hört om arbetsgivare som har tagit bort morgonmötet för att hinna med det. Det saknas fortfarande transporttider, säger hon.

De problem vi har kan vi inte lösa med ännu mer fokus på minutsättning. Ju fler moment som ska minutsättas desto mindre flexibel blir arbetsdagen.

Elisabet Lann (KD), kommunalråd i Göteborg

På vissa hemtjänstenheter har personalen fått ändra sin arbetstid för att hinna med.

Silvana Vretoska och hennes kolleger, båda fackliga och anställda, menar att det inte räcker med att bara lägga in lite mer tid för andra arbetsuppgifter när de fortfarande är underbemannade.

– Staden skulle behöva överanställa personal, säger hon.

Elisabet Lann (KD) är kommunalråd med ansvar för äldrefrågor. Hon säger till KA att hon anser att de vidtagit de åtgärder som Arbetsmiljöverket krävt. Därför anser hon att vitet inte behöver betalas.

– Vi ser över ersättningsmodellen just nu för att hitta någonting som är långsiktigt hållbart. Det är inte det Arbetsmiljöverket efterfrågar, men vi jobbar med två parallella spår och har därför lagt in marginaltid och mer luft i schemat på ett sådant sätt att det ska bli uthärdligt att arbeta. Det är också ett skäl till att det har tagit lång tid, säger hon.

Hon menar att det inte går att komma vidare med minutstyrningen.

– De problem vi har kan vi inte lösa med ännu mer fokus på minutsättning. Ju fler moment som ska minutsättas desto mindre flexibel blir arbetsdagen.

Nu ska Göteborgs stad ta fram underlag för en annan modell som enligt Elisabet Lann ska bli mer hållbar. När ett sådant förslag ska vara klart och genomfört är inte bestämt. Hon hoppas få se ett upplägg före sommaren.

– Vi kommer inte att vända det här över en natt, men vi tror att det här är rätt väg att gå.

På det senaste sammanträdet med äldre- och vård- och omsorgsnämnden beslutades att stärka grundbemanningen.  

– Det finns en del sjukfrånvaro och man har också förlitat sig alldeles för mycket på timvikarier. Det har varit en feltänk inom äldreomsorgen. Med en ökad grundbemanning har man mer marginaler och kvaliteten ökar utan att det behöver bli dyrare. 

Hur ser du på att det här systemet infördes från första början?

– Tanken var rätt från början, vi behöver mer välfärdsteknik för att klara omsorgsbehoven, men vi måste se över hur mycket arbete som krävs för att introducera ett sådant här system. Man måste göra det under en tidsperiod och med stöd så att det inte skapar stress. 

Elisabet Lann säger att det är beklagligt att skyddsombuden känner att de inte blivit lyssnade på, men säger att det har lagts mycket tid på samtal och förankring.

Silvana Vretovska, Jennie Anttila och Lena Sjöquist.

De gick ihop – och gjorde skillnad

Arbetsmiljö

Silvana Vretoska säger att hon blir överlycklig om hemtjänsten verkligen kommer bort från minutstyrningen, men att hon vill vänta och se hur resultatet blir först.

– Politikerna har inte varit bra på att ta hand om sin personal. Hur ska vi kunna lita på det här beslutet? Jag hoppas att det blir som hon säger, men det är verkligen upp till bevis nu.