Det handlar om planeringssystemet Plugo som införts gemensamt i Göteborgs stadsdelar under 2018. Systemet som var tänkt att underlätta personalens arbete under projektet attraktiv hemtjänst har istället blivit en belastning. Systemet syns hos personalen som en app i telefonen där dagens schema står.

– Det är så tight så det står att du ska vara hos Asta 8.32. På många ställen finns ingen tid för transporter emellan eller tid för att göra saker som att ringa biståndsbedömare eller andra samtal som måste göras. Det skapar stress hos duktiga medarbetare som många gånger valt jobbet för att de tycker att det är roligt och verkligen vill arbeta där, säger Anna Skarsjö, ordförande för Kommunal Väst.

Hon är bekymrad över hur systemet påverkar de anställda.

– Vi har redan höga sjukskrivningstal inom vård och omsorg. Det här hjälper inte.

Anna Skarsjö, Kommunal.

Dyra telefoner skapar mer stress

Nyheter

Reaktionen från skyddsombuden kom efter ett nätverksmöte där alla skyddsombud inom hemtjänsten i Göteborg träffades. De upptäckte att följderna av systemet slagit likadant i alla stadsdelar, men de upplevde inte att enhetschefer lyssnat när de berättade om problemen. Istället valde de att var och en göra en 6:6a som går både till Arbetsmiljöverket och till stadsledningskontoret. En 6:6a är en anmälan enligt arbetsmiljölagen om missförhållanden i arbetsmiljön som arbetsgivaren måste rätta till.

Sammanlagt har ett fyrtiotal anmälningar lämnats in. En av anmälarna är skyddsombudet Silvana Vretovska.

– Det här är egentligen ett fantastiskt hjälpmedel men programmet fungerar inte. Vi måste registrera oss på en QR-kod när vi kommer till brukarna. Som det är nu kan vi stå utanför en dörr hos någon och se hur programmet står och hackar utan att något händer. Och vi får inte gå in. Det är otroligt stressande, säger hon.

Från och med 1 januari är det dessutom tänkt att hemtjänsten bara ska få betalt för utförd tid som registrerats i systemet, något som många känner som en stor stress i sig.

– Det var därför vi valde att anmäla nu. Vi kan ju inte alltid registrera och det finns ingen tid att göra det efteråt. Det blir på vår fritid då. Redan nu kan cheferna säga att vi bara utför 65 procent av tiden. Det känns nästan som att de lägger ansvaret för hela ekonomin på oss med ett system som inte fungerar, säger Silvana Vretovska och hoppas att signalen om missnöjet gått fram till arbetsgivaren när alla skyddsombud anmält tillsammans.

Frida Samsonovits: 16 år av kärlek i hemtjänsten

Krönikor

Enligt Michael Färdig som är förhandlingschef på Göteborgs stad förstår de att det är allvar.

– Jag ser det som en seriös markering när det kommer en så stor grupp människor och lämnar in anmälningar, säger Michael Färdig förhandlingschef på Göteborgs stad till SVT.

Nästa steg är att han skickar anmälningarna till varje stadsdel och Arbetsmiljöverket som får hantera dem.

Silvana Vretovska är glad att de kommit så här långt.

– Jag har mött så många inom hemtjänsten i dag som är glada över att vi gör något och står upp för dem. Det är en obeskrivlig känsla att vi skyddsombud har gjort det här tillsammans, säger hon och menar att de inte kommer att släppa frågan nu.

6:6a

6:6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst.
Om skyddsombudet inte är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbetsgivaren löser arbetsmiljöproblemet.