För snart två år sedan lämnade 40 skyddsombud i hemtjänsten i Göteborg in anmälningar till Arbetsmiljöverket om en alltför stressig arbetsmiljö. Skälet till stressen var planeringsverktyget Plugo.

Enligt de anställda har det inte funnits tid för transport mellan brukarna. Ibland ska de anställda vara hos en ny brukare innan de ens ska ha gått ifrån den första brukaren. Inte heller kringtider som dokumentation och samtal till vårdcentralen har funnits med i schemat. Dessutom krånglar systemet och mobilerna laddar ur.

Arbetsmiljöverket gav skyddsombuden rätt, men sedan dess har i princip ingenting hänt, förutom att tekniken krånglar mindre, menar undersköterskan och skyddsombudet Silvana Vretoska, som jobbar i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo.

I somras genomförde Arbetsmiljöverket en uppföljande inspektion som visade att det fortfarande inte fanns några kring- och restider med i schemat.

– Det har inte hänt någonting. Nu har jag varit med på en del arbetsmiljöronder och jag får signaler om att personal inte ens har tid att ta på sig skyddsutrustning. Det har kommit till den nivån att man äventyrar sin egen säkerhet, säger Silvana Vretoska.

De är väl medvetna om att undersköterskor och vårdbiträden jobbar ihjäl sig och det gör de för att de älskar sitt jobb. Det är själviskt att utnyttja dem på det här viset.

Silvana Vretoska, skyddsombud

Vad tänker du om att Göteborgs stad nu riskerar böter på 800 000 om de inte åtgärdar bristerna?

– På ett sätt känns det bra, men det känns också tråkigt att arbetsgivaren väljer att riskera vite i stället för att möta oss i frågan, visa att vi är viktiga för dem och att vi gör ett viktigt arbete. Hemtjänsten fungerar inte utan undersköterskorna och vårdbiträdena. Jag blir ledsen, måste jag säga.

Varför tror du att så lite har hänt?

– Anledningen är att de inte har mött oss i frågan. Vi har ju inte haft konstruktiva möten där vi kan förklara vår bild. De vill inte se den bilden vi förklarar. Det är nonchalant. De är väl medvetna om att undersköterskor och vårdbiträden jobbar ihjäl sig och det gör de för att de älskar sitt jobb. Det är själviskt att utnyttja dem på det här viset.

Staden får fram till i april på sig att lösa problemen, annars väntar nya böter.

– Jag förstår inte vad ett halvår ska göra. Jag tror inte att det kommer att hända någonting.

Silvana Vretoska och andra skyddsombud har tidigare haft möten med styrande politiker, men hon menar att de inte velat förstå.

– Jag tycker faktiskt att både Axel Johnson (kommunstyrelsen ordförande (M)) och Elisabet Lann (kristdemokratiskt kommunalråd med ansvar för äldrefrågor) ska skämmas. Vad ska de göra om vi imorgon säger att vi kommer inte till jobbet. Man fortsätter att utnyttja att vi älskar vårt jobb.

Trots att det känns tungt tänker inte skyddsombuden släppa den fackliga kampen.

– Vi släpper inte detta. Jag ska kunna gå hem från jobbet och inte känna att jag är helt slut. Vi kommer att mejla politiker och säga att vi vill ha en träff igen och berätta att vi inte släpper kampen.

Anna Skarsjö, Kommunal.
Anna Skarsjö, Kommunal.

Anna Skarsjö, ordförande för Kommunal avdelning Väst, tycker att det är skamligt och tragiskt att det gått två år utan att bristerna har åtgärdats.

– Det är en inga avancerade saker att åtgärda. Man ska lägga in minuter mellan varje brukare. Det kan vilken planerare som helst göra om man får ordern att göra det, säger hon.

Kommunalrådet Elisabet Lann säger till Göteborgs-Posten att hon tycker att frågan har tagits på allvar.

– Jag upplever att frågan har tagits på väldigt stort allvar och att det finns en stor samsyn kring vad vi behöver göra. Vi har givit i uppdrag till stadsledningskontoret att titta på ersättningsmodellen som ligger till grund för de här schemana. Det ärendet närmar sig ett beslut nu, säger hon.

KA har sökt Elisabet Lann (KD).