För några år sedan infördes tidsstyrd hemtjänst i Norrköpings kommun. Detta genomfördes i samband med att LOV skulle införas i kommunen. Trots protester från Kommunal och Kommunals S-förening blev mätningarna ett faktum. Personal inom hemtjänsten skulle nu tvingas arbeta under tidspressen och avsaknad till handlingsutrymme. Någon tjänsteman skulle bestämma tidsmåttet för hur lång tid varje insats skulle ta hemma hos varje vårdtagare.

Det tog inte lång tid innan hemtjänstpersonalen tyckte att stressen ökade, många kände sig otillräckliga. Det enda cheferna var intresserade av var att avsatt tid skulle utnyttjas så att enhetens ekonomi gick ihop. Hur personalen utförde sitt arbete var inte lika intressant. Transporttider mellan besöken var nästintill obefintliga. 

2018 var det dags för svenska folket att gå till val. Vi skulle då rösta på den politik vi ville ha de närmaste fyra åren. Socialdemokraterna i Norrköpings kommun gav då vallöftet att tidmätningarna inom hemtjänsten skulle avskaffas. Det var ett löfte som blev svårt att genomföra efter valet eftersom S inte fick egen majoritet i kommunen. Tillsammans med Kd, L och C skrev man ett kontrakt. Där stod det att tidmätningarna inom hemtjänsten skulle reformeras.  Kommunals S-förening var inte nöjd med det, vi såg farhågan att tidmätningarna inte skulle försvinna och vi försökte på representantskapet få igenom att det skulle stå avskaffas. Tyvärr misslyckades vi. 

Hemtjänstpersonalen tyckte att stressen ökade, många kände sig otillräckliga. Det enda cheferna var intresserade av var att avsatt tid skulle utnyttjas så att enhetens ekonomi gick ihop.

Fram till i dag har Kommunals S-förening haft flera möten med ordförande i vård och omsorgsnämnden för att få slut på tidmätningarna. På S-medlemsmöten och representantskap har frågan varit en röd tråd. När vi insåg att det inte räcker med bara prat så beslöt styrelsen i Kommunals S-förening att skriva en motion och därmed mobilisera de andra fackliga förbunden som har medlemmar i Socialdemokraterna. 

Delar av styrelsen kontaktade Kommunal och bad om hjälp att driva frågan på sitt sätt. Under hösten 2019 behandlades Kommunals S-förenings motion när Socialdemokraternas styrelse i Norrköping hade möte. I styrelsen finns personer som inte har någon kunskap om hur vården ser ut eller fungerar. Kommunals S- förening har sedan en tid tillbaka nominerat in kommunalare till styrelsen som sedan blivit invalda på representantskapet. I styrelsen finns även den fackliga ledaren med. Även den personen har Kommunals S-förening god kontakt med.

Med stark övertygelse om att det går att skrota detta värdelösa system, med duktiga styrelseledamöter, med mobilisering inom Kommunal, andra medlemmar i partiet och övriga fackliga organisationer, debatter på möten och insändare så gick det.

När motionen behandlades på styrelsemötet i Norrköping fick kommunalarna möjlighet att förklara hur minutstyrningen fungerar och hur viktigt den är att få bort. Svaret som styrelsen gav oss motionärer var att tidmätningar inom hemtjänsten ska avskaffas. På representantskapet i början av 2020 beslutades sedan att tidmätningar inom hemtjänsten ska avskaffas senast 1 januari 2021 och att det ska ske i samverkan med Kommunal.

I dag är jag en stolt ordförande för Kommunals S-förening i Norrköping. Med stark övertygelse om att det går att skrota detta värdelösa system, med duktiga styrelseledamöter, med mobilisering inom Kommunal, andra medlemmar i partiet och övriga fackliga organisationer, debatter på möten och insändare så gick det.