– Det känns jättebra. Jag var lycklig när jag hörde om beslutet, säger Sarah Larsson, Kommunals huvudskyddsombud och undersköterska på hemtjänstenheten Timmermansgatan 62:2 i Norrköping.

Hon ställer sig dock undrande till hur den nya ersättningsmodellen ska bli. Det vård- och omsorgsnämnden beslutat är att se över och revidera ersättningsmodellen i hemtjänsten och att det blir vård- och omsorgskontoret som ska göra det.

I beslutet står också att det inte ska få några ekonomiska konsekvenser.

– Vi behöver få betalt fullt ut för allt vi gör, säger Sarah Larsson.

I dag får hemtjänstutförarna betalt för den tiden de utfört hos varje brukare upp till max den beviljade tiden per person och månad.

Många kommunalare är kritiska mot det här systemet och anser att det blir en minutjakt eftersom kringtider och transporter inte är inräknade.

– Det är en fruktansvärd stress för alla. Från brukare A till B kan det vara 20 minuter och ibland kan du ha en minut på dig efter avslutat besök hos den förra brukaren. Vi har många brukare som behöver mycket hjälp vilket innebär väldigt mycket dokumentation, men det får vi inte betalt för. Vi gör så mycket mer än det vi får betalt för och så kan det inte vara, säger Sarah Larsson, som säger att hennes chef försöker så gott det går att stötta personalen med att hinna med.

– Det är ett system som var dömt att misslyckas.

Bakgrunden till beslutet att avveckla minutjakten i hemtjänsten kommer enligt Kommunal från påtryckningsarbete av Kommunals S-förening. Inför valet 2018 skickade Kommunals S-förening i kommunen en motion till Socialdemokraternas representantskap om att avskaffa ersättningsmodellen. Motionen antogs och i juni beslutade vård- och omsorgsnämnden att minutjakten ska avskaffas vid årsskiftet.

– Här ser man vikten av facklig-politiskt samarbete och att det kan leda till förbättringar, säger sektionsordförande Lena Lundqvist.

”Så fick vi bort minutstyrningen”

Debatt

Arbetet med att ta fram en ny modell har ännu inte påbörjats och Kommunal vet inte när det kommer i gång.

 – Vi vet inte vad det kommer att bli för något nytt, men vi ska jobba fram ett förslag tillsammans. Det var ett villkor för Kommunal, säger Lena Lundqvist.

Sarah Larsson hoppas att personalen ska få mer inflytande över planeringen.

– Vi vill sitta gruppvis och planera vilka brukare vi går till. Då skulle både kontaktmannaskapet och kontinuiteten bli bättre. Vi som jobbar vet ju vilka varv som är bäst.