Skyddsombuden i hemtjänst­en i Göteborg har fått stor uppmärksamhet det senaste dryga året. Orsaken är att de gått ihop och gjort en mängd 6:6a-anmälningar mot de problem som det mobila planeringsverktyget Plugo gett upphov till.

Det handlar bland annat om att appen står och snurrar och att res- och kringtider inte finns med i schemat. 

Det hade aldrig blivit så stort om de inte gått ihop i nätverket och stöttat varandra. Hittills har det gett resultat: Arbetsmiljöverket svarade i oktober att arbetsgivaren Göteborgs stad måste åtgärda i stort sett allt skyddsombuden påpekat

”En enorm facklig framgång”

Nyheter

Nu gäller det att hålla i det arbete som påbörjats och skyddsombuden ses regelbundet för att följa allt som händer kring deras anmälan. KA var med vid en nätverksträff i november. 14 personer inklusive Anna Skarsjö, ordförande för avdelning Väst, deltog. 

Jennie Anttila som är fackligt förtroende­vald på Västra Hisingen håller i mötet. Hon läser det svar som Göteborgs stad skickat till Arbetsmiljöverket. Missnöje luftas lite här och var under tiden hon läser: ”herregud” och ”svaret säger ingenting”. 

Politikerna måste vakna och förstå att det behövs mer pengar. Vi kommer inte att ge oss.

Silvana Vretoska

Det är ett rent formellt svar på Arbetsmiljöverkets underrättelse och inte svaret på vad arbetsgivaren gjort för att åtgärda bristerna. Bland annat skriver hr-direktören att stadsdelsförvaltningarna och inte staden har arbetsmiljöansvaret. Dessutom anser de att vissa brister har åtgärdats. 

– Det låter som att 6:6a-orna har åtgärdats, säger Silvana Vretoska, skyddsombud och undersköterska som jobbar i hemtjänsten i Frölunda-Askim-Högsbo. 

Är det någon som fått det bättre? frågar Jennie Anttila. 

Några berättar att de fått powerbanks och ett slags laddstationer, men att de håller låg kapacitet. 

– De köper alltid in det billigaste. 

En deltagare säger att hennes områdeschef sagt att staden ska svara. Det är staden som infört Plugo och vill man göra förändringar går inte det att göra lokalt. Flera säger: 

– Ingen vet vem som bär ansvaret.

Anna Skarsjö (till vänster) är ofta med på nätverksträffarna för att stötta.
Anna Skarsjö (till vänster) är ofta med på nätverksträffarna för att stötta.

Det finns en klar besvikelse över att Göte­borgs stad inte berör själva innehållet i anmälan. Trots det ser alla skydds­ombuden att de ändå gjort något stort och hur mycket nätverket har betytt.

– Nu är vi många. Vi har även börjat bygga upp mer fackligt arbete i Norra Hisingen också. Jag kanske orkar till pensionen ändå, säger Marit Gamboa. 

Det var skyddsombud från tio områden i Göteborg som tillsammans gjorde 45 anmälningar, men Arbetsmiljöverkets besked gäller alla stadsdelar och berör cirka 4 000 medarbetare. 

– Vi är starka tillsammans. Vi håller koll på varandra och håller ihop, säger Jennie Anttila. 

– Jag tror inte att ni fattar vad ni har gjort och att ni hållit på i 1,5 år. Nu pratar faktiskt politikerna om hemtjänsten, säger Anna Skarsjö, som ofta är med på träffarna för att stötta och få information. 

Förutom att gruppen av skyddsombud tillsammans bevakar Arbetsmiljöverkets ärende, kan de också lufta andra problem och ge varandra tips och råd.

Under året har flera skyddsombud känt sig utsatta för att de kritiserat arbetsmiljön. Nätverket gör att det känns mindre ensamt. De har också bjudit in politiker till deras träffar. 

– Vårt mål är att det ska bli bra för oss och våra kolleger. Politikerna måste vakna och förstå att det behövs mer pengar. Vi kommer inte att ge oss, säger Silvana Vretoska.