För att kompensera de som arbetat med covid-patienter har arbetsgivaren gått ut med att de ska få tre extra semesterdagar. Men kraven är många för att få ut dagarna. Bland annat ska man ha arbetat minst halvtid med covid-vård tre månader i sträck.

– Väldigt få kommer att få ersättningen, säger Matilda Olofsson. 

I fjol var det många medlemmar som inte fick ut sin hela semesterrätt på grund av pandemiarbetet, den risken finns i år också. Det gör att det är osäkert om de som är berättigade till dagarna kommer att kunna få ut dem.

Matilda Olofsson säger att medlemmarna är jätteirriterade.

– Vi tycker inte att arbetsgivaren lyssnat på medlemmarna. Man ser inte slitet som våra medlemmar gör.

I förra veckan demonstrerade Kommunal tillsammans med Vårdförbundet mot arbetsgivarnas förslag, sedan dess har Kommunal fått igenom att bonusen ska vara densamma för deras medlemmar som för sjuksköterskorna.

– Det är i alla fall en facklig vinst, säger Matilda Olofsson.

Kommunal är också emot att andra yrkesgrupper inte får del av bonusen, så som ambulanssjukvårdare, lokalvårdare, transportörer och obduktionstekniker.