– Vi valde att lägga  ett extra utrymme på jourersättningen denna avtalsrörelse, säger Kommunals ombudsman Lars-Sture Johansson.

Något som ryms inom märket, påpekar han.

Daniel Andersson, avtalsansvarig för personlig assistans hos Vårdföretagarna är nöjd med att man kunde komma överens utan medling eller konfliktvarsel.

– Vi är så klart nöjda med att vi hittat ett balanserat avtal, och att vi kunnat göra det i samförstånd med Kommunal, säger Daniel Andersson.

Avtalet, som berör uppskattningsvis omkring 50 000 anställda gäller till och med den 30 juni 2023.

Lönerna höjs från den 1 februari med i genomsnitt 3,95 kronor per timme och andra gången den 1 juli 2022 med 3,24 kronor per timme. Löneökningarna motsvarar på en heltidslön 679 kronor respektive 557 kronor. Lönerna förhandlas lokalt och fördelas individuellt. Ingen är garanterad en viss löneökning.

Jourersättningen höjs mest på helgerna och ökar den 1 februari från 58,77 kronor per timme till 62,30 kronor per timme och 2022 den 1 juli, höjs ersättningen till 65,35 kronor per timme.

– Jourersättningen har släpat efter jämfört med KFO-avtalet, säger Lars-Sture Johansson.

I avtalet förs också uppgörelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv om tidigare inbetalning till avtalspensionen in. Åldern sänks stegvis från 25 till 22 år för intjänande av pension, Det påverkar också löneutrymmet. Avräkningen motsvarar 0,3 procent under avtalsperioden.

Ett par villkorsförändringar finns också med i det nya avtalet men de kommer först 2022.

 • Assistent och arbetsgivare kan nu komma överens om man ska ersättas för lön och ob för en genomsnittligt beräknad aktiv insats per jourpass. Den genomsnittliga tiden ska beräknas på hur mycket aktiva insatser som faktiskt utförs i assistansen och överenskommelsen ska vara skriftlig. Gäller från den 1 januari 2022.

– Om det är så att man gör aktiva insatser under jouren finns nu en möjlighet att komma överens om att räkna in tiden i sysselsättningsgraden, säger Vårdföretagarnas Daniel Andersson.

 • Alla individuella överenskommelser om inbakade ersättningar med arbetsgivaren ska utvärderas och vid behov revideras vid lönesamtalet. Tidigare stod det i avtalet att dessa ersättningar bör beaktas. Denna skrivning börjar gälla från och med 1 juli 2022

– En enig delegation har sagt ja. De tyckte det här och den höjda jourersättningen var ett steg i rätt riktning, säger Lars-Sture Johansson.

Andra ersättningar som ob-tillägg och även lägstalöner höjs också två gånger under avtalsperioden, vid samma tillfälle som lönerevisionerna med totalt 5,4 procent.

Tre arbetsgrupper ska jobba med några frågor. Det gäller stärkt skydd mot sexuella trakasserier och hanteringen av tvisteärenden mellan parterna. Och så en tredje grupp som Kommunal och avtalsdelegationen var särskilt nöjda med, som ska titta på anställningsfrågorna. Det gäller schemaläggning, sysselsättningsgrad, anställningsformer bland annat.

– Här ingår två medlemmar från delegationen samt en ombudsman  som ska vara med och arbeta med de här frågorna. Annars hanteras arbetsgrupper ofta centralt, säger Lars-Sture Johansson.

Arbetet med detta startar i mars och ska vara klart den 31 december 2022.

Något retroaktivt eller något engångsbelopp kom parterna inte överens om. 

– Vi har inte någon central överenskommelse om det i avtalet, säger Daniel Andersson, Vårdföretagarna.

Avtal personlig assistans

Från den 1 februari 2021 gäller:

 • Löneökning med i genomsnitt 3,95 kronor/timme (motsvarande 679 kronor per månad i genomsnitt vid heltidsanställning).
 • Höjd jourersättning vardag från 29,35/timme till  31,11/timme.
 • Höjd jourersättning helg från 58,77 kronor/timme till 62,30 kronor/timme.
 • Höjd lägstalön från 111,28 kronor/timme till 114,40/timme.
 • Övriga ersättningar höjs med tre procent.

Från den 1 juli 2022 gäller:

 • Löneökning med i genomsnitt 3,24 kronor/timme (motsvarande 557 kronor per månad i genomsnitt vid heltidsanställning).
 • Höjd jourersättning vardag till 32,63 kronor/timme.
 • Höjd jourersättning helg till 65,35 kronor/timme.
 • Höjd lägstalön till 117,03 kronor/timme.
 • Övriga ersättningar höjs med 2,4 procent.

Löneökningarna förhandlas lokalt och fördelas individuellt. Ingen garanteras en viss löneökning.