Sedan tidigare har kommunerna fått samma typ av ersättning.

Beloppet är på max 5 000 kronor per assistansberättigad men gäller bara de som har rätt till statlig assistansersättning och därmed har assistans för grundläggande behov på minst 20 timmar per vecka. Det som ersätts är inköp under perioden 1 februari – 30 november.

Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor för detta. Senast den 15 december ska ansökan ha inkommit till Försäkringskassan.