Många anställda har varit kritiska till hur Folkhälsomyndigheten hanterat frågan om smittspridning i förskolan. Beslutet att tillåta covidsjuka föräldrar att fortsätta lämna barnen i förskolan blev droppen, menar barnskötaren Annica Kristensson i Göteborg.

– Vi känner att de offrat oss, sade hon till KA.

Annica Kristensson, barnskötare.

Efter att både Lärarförbundet och Kommunal gått ut och krävt att Folkhälsomyndigheten skulle ändra sina rekommendationer, svängde myndigheten förra veckan och satte stopp för covidsjuka föräldrar i förskolan. Men man vidhöll att det gjordes för att skapa arbetsro, inte för att man ändrat sin bedömning om smittspridning i förskolan. 

På sociala medier har Folkhälsomyndighetens rekommendationer debatterats intensivt bland förskolepersonal, och många ifrågasätter myndighetens agerande. KA har samlat ihop några av de mest diskuterade frågorna och ställt dem till Britta Björkholm, avdelningschef på myndigheten.

Många anställda i förskolan att de upplever att ni inte tagit risken för smitta i förskolan på allvar, hur ser du på det?

– Det är förstås olyckligt. Vi ser över alla funktioner i samhället och tittar specifikt på förskola och skola och följer det noga. Jag förstår att man är orolig, speciellt de yrkeskategorier som måste vara på sin arbetsplats. Hela utbildningsväsendet är väldigt viktigt i samhället både för barnens välmående och för föräldrar med samhällsviktiga funktioner. Men vi tar det på allvar och följer hur riskerna ser ut inom de yrken som jobbar inom skola och förskola, säger Britta Björkholm.

Kan du förstå att anställda blev arga över att ni först tillät covidsjuka föräldrar att lämna sina barn i förskolan?

– Jag kan förstå det, men man ska hålla i minnet att små barn inte är lika smittsamma som vuxna. Sedan ska man inte tro att det är en nollrisk, man behöver vara försiktig överallt. Men vi har försökt påminna om vikten av att personalen håller avstånd till varandra, för det är där den stora risken för smitta finns.

Nu har ni ändrat er, men varför var det så viktigt att låta covidsjuka föräldrar fortsätta lämna sina barn i förskolan?

– Det är för barnens skull. Risken är inte så stor att de sprider smittan vidare.

Vi säger inte att barn aldrig någonsin smittar, det är mer en övergripande bild.

Britta Björkholm

Många anställda är väl medvetna om att forskning visat hur viktig förskolan är för barn, men det hade kanske handlat om några veckor som barnen skulle vara hemma. Varför var det värt att ta den risken? 

– Vi har också tydligt sagt att man kan lämna om man kan göra det på ett sätt som inte riskerar att sprida smittan vidare, annars ska man inte göra det, säger Britta Björkholm.

Ni har motiverat era rekommendationer med att forskning visar att barn inte sprider smittan vidare i någon större omfattning. Men det finns forskare som menar att vi fortfarande vet för lite för att slå fast det. Vad säger du om det?

– Vi säger inte att barn aldrig någonsin smittar, det är mer en övergripande bild. Det är klart att den forskning som tagits fram hittills har tagits fram på väldigt kort tid och vi kommer lära oss mer ju längre tiden går. Men vi är en myndighet som måste fatta beslut om åtgärder och då behöver vi överväga flera olika aspekter i samhället, smittspridningen men även läget för barnen och samhällsviktiga funktioner. Länder som tidigare i pandemin stängde förskolor och skolor rakt av försöker nu att undvika det för att de har sett att de negativa konsekvenserna är oerhört stora. 

Hur kan man vara säker på att förskolebarn inte smittar när man inte testar den gruppen?

– Det finns andra sätt att få indikationer om det, till exempel skulle det ha slagit igenom på förskolepersonalens risker att bli sjuka, säger Britta Björkholm.

Det allra viktigaste är att undvika nära kontakt överlag och som mycket som möjligt arbeta i små grupper och vara utomhus.

Britta Björkholm

En annan fråga som barnskötare och förskollärare väckt, är vad smittskyddslagen säger om föräldrars skyldighet att informera förskolan om att de testat positivt för viruset. Enligt smittskyddslagen måste den som har, eller misstänker att den har en smittsam sjukdom göra det som krävs för att skydda andra mot smitta, det kallas skyddsplikt. Den som är sjuk måste informera sina hushållskontakter och andra som den har nära kontakt med.

Men Britta Björkholm säger att smittade föräldrar inte har någon skyldighet att tala om det för hela förskolan. Det beror på patientsekretessen.

Men är inte förskolepersonalen personer som en förälder ”har nära kontakt med”?

– Man ska förstås informera dem man haft nära kontakt med, och det görs i samband med smittspårningen. Då kontaktar vården, eller de personer som smittats, de personer som det berör. Men man informerar inte i hela förskolan, då bryter man patientsekretessen.

Samma resonemang gäller om en anställd insjuknar i covid-19. 

– Om någon i personalgruppen varit i samma fikarum till exempel, under den tiden som den smittade personen varit smittsam,  så kommer de att bli kontaktade i samband med smittspårningen, säger Britta Björkholm.

Så personal i samma arbetslag som den som blivit sjuk behöver inte isoleras i väntan på provtagning?

– Nej, men de ska vara uppmärksamma på symptom, och försöka undvika nära kontakt med andra.

Inför julhelgerna är det vanligt att avdelningar slås ihop. Det oroar en del personal, som pekar på att risken för smitta kan öka. Folkhälsomyndigheten avråder inte från att slå ihop avdelningar, men håller med om att det kan innebära nya kontakter och därmed en risk för smittspridning.

Myndigheten pekar på att det är arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

– Det allra viktigaste är att undvika nära kontakt överlag och som mycket som möjligt arbeta i små grupper och vara utomhus. Det handlar om att tänka till och göra en riskbedömning, säger Britta Björkholm.