Kommunal har tidigare krävt att alla som arbetat med covidpatienter skulle få en extra månadslön. Medlemmarna har också tryckt på om ersättningar efter att Västra Götalandsregionen i maj beslutade att personal som arbetat i skyddsutrustning på covidenheter skulle få 500 kronor extra per arbetspass.

I går gick det att läsa på Region Hallands intranät att ett engångsbelopp på 5 000 kronor ska betalas ut till alla som varit anställda minst tre månader under perioden 1 mars till 31 december i år.

Ersättningen är lika för samtliga yrkesgrupper.

– Alla har bidragit på olika sätt och lika mycket är värda. 5 000 kronor är inte lika mycket för en läkare som för en städare, men våra städare kommer jubla, 5 000 kronor är otroligt mycket pengar för dem som tjänar 21 000 kronor, säger Charlotte Karlsson.

Diskussionerna om ersättningen i Region Halland har pågått sedan i somras, men Charlotte Karlsson, tror att resultatet blev bättre än något som hastats fram.

Region Hallands totala kostnad för ersättningarna blir cirka 60 miljoner kronor. Formellt beslut fattas av regionstyrelsen den 25 november, men Allianspartierna och Socialdemokraterna uppges vara överens, rapporterar Hallandsposten.

Fotnot: Bilden är licenserad av Creative Commons Public Domain via Wikimedia.