Anställda som arbetar med patientnära covidvård på iva, operations- och infektionsavdelningar kan få extra ersättning Region Jönköping.

– Det är ett rent arbetsgivarbeslut, vi har ifrågasatt det och tyckt att det ska omfatta även ambulansverksamheten, akutverksamheten och sidoverksamhet till covid och lokalvård där man kan utsättas för smitta. Men det har arbetsgivaren sagt nej till, säger Thomas Olsson, ombudsman Kommunal Sydväst.

Den extra ersättningen gäller från 1 april till 31 augusti. Men enligt de uppgifter som Kommunal fått gäller den endast för ordinarie personal i verksamheten.

– De som förflyttats från den egna arbetsplatsen ska inte omfattas. Det är fel. Vi har föreslagit att de ska kunna räkna ihop alla pass, om det då blir en månad ska de få 4000 kronor, säger Carina Thållén, Kommunals sektion Jönköping/Värnamo Region.

Kommunal kommer lyfta detta i en central förhandling.

Arbetsgivaren höjer också färdtidsersättningen till 100 procent av timlönen för dem som förflyttats till Länssjukhuset Ryhov i Jönköping från Höglandssjukhuset i Eksjö eller Värnamo sjukhus. Extra övertid och nödfallsövertid betalas med 300 procent. Men även här är Kommunals ombudsman är kritisk.

– Vi tycker inte att det kan vara nödfallsövertid hur länge som helst. Vi tycker inte att nödfallsövertiden finns längre nu när det är en pandemi som vi vetat om i tre månader. Där har vi en diskussion med arbetsgivaren. Man måste ställa om verksamheten, säger Thomas Olsson.

Fotnot: Bilden är licenserad av CC BY-SA 4.0 via Wikipedia.