Informationen som publiceras på Arbetsmiljöverkets hemsida i dag, den 3 juli, under rubriken ”Du som jobbar i äldrevård och hemtjänst – hur skyddar du dig?” handlar om hur hemtjänstpersonal ska agera för att skydda sig mot att smittas av covid-19. Det står bland annat att om den man besöker har feber, hosta, snuva eller nyser, ska man ta på sig skyddsutrustning innan man går in till personen. 

Skyddsutrustningen ska vara godkänd, antingen CE-märkt eller med tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket. Det räknas också upp vilken skyddsutrustning som behövs – bland annat vätskeavvisande munskydd och visir. Det finns också instruktioner för hur man ska agera när besöket är över. Arbetsgivarens ansvar att riskbedöma arbetet, tillhandahålla skyddsutrustning och instruera om hur den ska användas poängteras.

Trots att informationen publiceras först nu, togs den fram av Arbetsmiljöverkets expertgrupp för corona redan i april – för två månader sedan. När myndighetens experter ville publicera stötte de enligt Maria Dalin på patrull hos Arbetsmiljöverkets ledning som ville inte att de skulle publicera information som riktade sig enbart till arbetstagare.

– Ledningens inställning är att arbetsmiljölagen är skriven med kraven riktade mot arbetsgivaren. Det är förvisso sant, men vi har också mängder med information som riktar sig antingen till både arbetsgivare och arbetstagare eller till bara arbetstagare, säger Maria Dalin, kemist och handläggare på Arbetsmiljöverket, som också sitter i expertgruppen för corona.

Exempelvis finns en informationsbroschyr som handlar om hur man skyddar sig mot blodsmitta.

Redan under valborgsmässoafton vände sig Maria Dalin till bland annat Prevent, som ägs tillsammans av LO, PTK och Svenskt Näringsliv och jobbar med information kring arbetsmiljö. Hon undrade om Prevent kunde överta och publicera informationen. 

– Det var precis när det här med Serafen var stort och den jag pratade med på Prevent sade att parterna står så långt från varandra, han såg det som extremt osannolikt att de skulle lägga ut det. 

Tobias Baudin.

Baudin rasar efter nedtonade skyddskrav

Covid-19

Arbetsmiljö

Efter det har informationsbladet lagts åt sidan utan att publiceras. Maria Dalin har inte gett sig och i dag publicerades alltså slutligen informationen på myndighetens hemsida. På en ganska undanskymd plats, menar hon och säger att det är viktigt att informationen når de berörda. En intervjuundersökning som en annan enhet på Arbetsmiljöverket har gjort under våren med enhetschefer och personal i hemtjänsten, visar att behovet av konkret information är stort. 

– Det framkom väldigt tydligt att både chefer och personal behövde veta hur man gör riskbedömningar och hur man gör för att skydda sig mot smitta. En enhetschef sa till exempel: jag är socionom, jag vet inte hur man ska göra en sådan här riskbedömning, vi behöver hjälp för att göra det här. 

Hon säger att Arbetsmiljöverkets ledning har varit tydliga med att man inte ska vända sig till enbart arbetstagare med information. Samtidigt som man haft en hel del kontakt med arbetsgivarsidan och hjälpt dem.

– Vi ska se till att alla har en bra arbetsmiljö och det innebär att vi ska ha en dialog med bägge sidor. Det har vi i expertgruppen försökt göra. I den här situationen tyckte vi det var självklart att båda sidorna behövde stöd. En förändrad inställning kom för ett par veckor sedan, säger Maria Dalin.

Munskydd och visir (genrebild).

Oklart läge kring munskydd

Covid-19

Arbetsmiljö

Sonya Aho, pressekreterare på Arbetsmiljöverket, säger att det inte stämmer att någon text har stoppats. Däremot kan man ha gjort en bedömning kring att viss information redan finns på hemsidan, behöver omarbetas eller ska gå i andra kanaler för att nå målgruppen, till exempel på sociala medier. Hon säger också att det inte stämmer att de inte velat publicera information som riktar sig till enbart arbetstagare.

– Vi har ju redan sådana texter som vänder sig till arbetstagare, så det stämmer absolut inte, säger Sonya Aho.

Här finns informationen om riskbedömning i vård och omsorg. Det är informationen i den gula rutan, under rubriken ”Du som jobbar i äldrevård och hemtjänst – hur skyddar du dig?” som är ny.