När coronakrisen började drabba äldreomsorgen stod det snart klart att det saknades skyddsutrustning för personalen. I normala fall ska skyddsutrustning vara CE-märkt och om arbetsgivare använder annan utrustning kan den riskera en sanktionsavgift.

I mars togs många privata initiativ till att tillverka bland annat visir, men dessa kom inte ut till personal på grund av kravet på godkänd märkning. Den 25 mars meddelade dock Arbetsmiljöverket att arbetsgivare som använder annan skyddsutrustning inte kommer att riskera någon sanktionsavgift.

I början av april berättade Kommunalarbetaren om att personal i äldreomsorg fick skyddsutrustning som arbetsgivarna själva tillverkat. Det handlade främst om visir av overhead-film och liknande, men anställda berättade också om munskydd av disktrasor och regnkapuschonger som skyddsrockar. Flera KA pratade med upplevde att utrustningen inte kändes säker.

Munskydd och visir (genrebild).

Flera till­verkare saknar tillstånd

Covid-19

Nyheter

Den 7 april meddelade regeringen att de lättar på kraven om CE-märkningen för att kunna få fram större volymer. Arbetsmiljöverket fick i uppdrag att upprätta ett snabbspår för att kunna godkänna skyddsutrustning tillfälligt. Den utrustning som det kan handla om är engångsoveraller, förkläden, handskar, tjockare handskar, andningsskydd och ögonskydd, som till exempel visir. Skyddsutrustningen ska testas och bedömas av ett anmält kontrollorgan. Regeringen har betonat att skyddet för de som ska använda utrustningen inte ska sänkas.

Vad innebär det nya regelverket för den egengjorda skyddsutrustningen som inte är testad och godkänd?

– Den får inte användas vid vård av covid-19-patienter. Det är viktigt att använda utrustning som ger garanterat skydd, säger Torben Vincentsen, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Används egengjord skyddsutrustning fortfarande?

– Vi har bland annat fått indikationer på att de som fått tillfälligt tillstånd har svårt att få ut sina produkter. Arbetsgivare har sagt att vi har redan fått egentillverkade så vi behöver inte beställa. Det är inte så det är tänkt. Nu är inte Arbetsmiljöverkets uppgift att hjälpa tillverkarna men det är beklagligt att inte godkänd utrustning används och arbetsgivarna utsätter sina medarbetare för en stor risk, säger Torben Vincentsen.

Arbetsgivare som inte har tillgång till CE-märkt utrustning ska vända sig till en tillverkare som fått tillfälligt tillstånd. En lista på tillverkare och vilka produkter som har fått tillstånd finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Hur ska man som anställd veta att ens skyddsutrustning är säker?

Den ska vara märkt, antingen CE-märket, eller COVID-19 om den har fått tillfälligt tillstånd. Normalt är produkterna märkta, ibland endast förpackningen.

Hur ska man agera om man inte får godkänd skyddsutrustning? 

– Då tycker jag att man ska prata med sin arbetsgivare och be att man ska få godkänd skyddsutrustning. Annars får man vända sig till sitt skyddsombud, säger Torben Vincentsen.