Granskningen visar att många andningsskydd som sålts till vård och omsorg har förfalskad CE-märkning. Intyg kommer från instanser som saknar befogenhet att godkänna andningsmasker. Många av dessa masker har använts i äldreomsorg och sjukvård.

Ett exempel är från Sigtuna där de otestade andningsskydden användes.

– Det utbröt en pandemi. Det fanns inte lager, inte skyddsutrustning. Och vi var tvungna att laga efter läge och få tag i den skyddsutrustning som var möjlig, säger kommunens förvaltningschef Kristina Holmberg, till SVT.

Hon menat att sjukhusvård prioriterades vilket gjorde att kommunerna hamnade i händerna på leverantörerna när det gäller skyddsutrustning.

Akademiska sjukhuset köpte också in otestade andningsmasker, rapporterar Uppdrag granskning. När sjukhuset lät Totalförsvarets forskningsinstitut testa maskerna släppte de igenom upp till tio gånger den tillåtna mängden av droppar som kan bära på virus.

SVT har begärt in uppgifter om inköp av masker från alla Sveriges kommuner och regioner. Granskningen visar också att de flesta av de masker som köpts in som haft förfalskad CE-märkning kommit från Kina.