– Vi blev ju fly förbannade. Man drar undan benen för oss, att vi inte ska inte ha något skyddsmaterial, att det bara ska vara till regionen, säger Tarja Viitanen, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Nyköping till Ekot.

Hon berättar att hon försökte beställa utrustning som förkläden, munskydd och andningsskydd från leverantörer, men fick till svar att  ”varorna spärrats för vanliga beställningar och ska fördelas mellan regionernas buffert/beredskapslager”.

Enligt Ekots granskning är det inte bara Nyköpings kommun som stoppats från att beställa skydd till sin personal. Även kommuner i Dalarnas och Stockholms län uppger att de inte fick beställa skyddsutrustning. Varuförsörjningen säger att skälet till beslutet var att “säkerställa en jämnare fördelning där regionerna får material beroende på folkmängd”.

I dag har många kommuner fått hjälp med skyddsutrustning från Socialstyrelsen och regionerna. Men att regionerna spärrade leveranserna gjorde att kommunerna fick tag i skyddsutrustning först när smittspridningen redan var igång.