– I går fick vi regeringens uppdrag att dela ut handsprit i kommunalt finansierad vård- och omsorg. Dialog är inledd med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, så att myndigheten kan genomföra förstärkt informationsinsats riktat till personal i kommunerna om skyddsutrustning och basala vårdhygienrutiner, sa Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen, på torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens.

Informationsinsatsen ska baseras på den information som Socialstyrelsen redan publicerat samt de utbildningar som myndigheten tagit fram.