– Det är kränkande och diskriminerande, säger Eva Olsson, undersköterska, skyddsombud och huvudskyddsombud anestesi-, operation- och iva-kliniken vid Falu lasarett.

I riket skiljer det nära 5 200 kronor i medellön mellan yrkesgrupperna i sjukvården. Det visar den lönestatistik som KA samlat in från landets regioner samt vårdbolaget Tiohundra AB som är ett kommun-regionalt bolag i Norrtälje. Uppgifterna gäller grundlön räknat på heltid för ifjol.

Störst är alltså skillnaden i Region Dalarna, där är medellönen för undersköterskor var 26 421 kronor i fjol, sjuksköterskorna hade 33 544 kronor. Det kan jämföras med riket, undersköterskornas medellön var i fjol 26 516 kronor och sjuksköterskornas 31 700 kronor.

Bland undersköterskorna i Dalarna växer irritationen över löneskillnaderna mellan yrkesgrupperna. Den späs på av att sjuksköterskorna får andra ersättningar än undersköterskorna. Detta utifrån ensidiga arbetsgivarbeslut.

Det är en total diskriminering mellan yrkeskategorier, det säger våra medlemmar.

Eva Olsson, undersköterska Falu lasarett.

Ett exempel är att sjuksköterskor som flyttar en semestervecka får 20 000 kronor när en undersköterska får 15 000 kronor. Sjuksköterskorna har också ett så kallat 24/7 avtal som ger extra ersättning för arbete i dygnet-runt-verksamhet. Men det finns också andra ersättningar som undersköterskorna inte får.

Sjuksköterskor som normalt arbetar 40-timmars vecka måndag till fredag får ett extra påslag på 1 100 kronor utöver lön och ob-ersättning om de tar extrapass på kvällar och helger. Den ersättningen gäller inte undersköterskor.

– Det är inte ok att man särskiljer yrkeskategorier som jobbar på en och samma arbetsplats. Det slår split mellan yrkesgrupperna, det ingen som tycker att det är ok att göra skillnad, säger Eva Olsson.

För undersköterskor som bryter föräldraledigheten för att jobba ett extra pass utgår inte extra ersättning, men sjuksköterskor får en extra ersättning på 1 100 kronor.

Det skapar irritation i arbetsgrupperna och påverkar jobbet, berättar Eva Olsson.

– Det är en total diskriminering mellan yrkeskategorier, det säger våra medlemmar, säger Eva Olsson.

Therese Lundell är ordförande för Kommunals sektion Dalarna och hävdar att regionen sedan långt tillbaka förlitat sig på att det finns en stabil undersköterskekår.

– Först nu börjar man inse att man inte har det. Sjuksköterskorna har flyttat på sig under många år så man har gett dem mer och mer. Men nu är även vi bristvara. Vi har försökt få gehör för det här både hos arbetsgivare och politiker men vi har inte kommit någonstans, säger Therese Lundell, ordförande sektion Dalarna.

Det är två olika yrkesgrupper, det är olika krav på utbildning och det är olika saker man gör i jobbet.

Per Segerros, tf HR-chef i Region Dalarna

Ett tecken på att det kan råda brist på undersköterskor är att alla inte får fyra veckors sammanhängande semester i sommar. På vissa kliniker delas semestern upp på två plus två veckor.

Per Segerros är tf HR-chef i Region Dalarna. Han framhåller att bristen de senaste åren varit större på sjuksköterskor, både i Dalarna och nationellt.

– Jag håller inte med om att vi slår oss till ro. Undersköterskor är en jättestor och viktig personalgrupp där vi kommer att behöva rekrytera väldigt mycket, säger han.

Bristen på sjuksköterskor är också hans förklaring till löneskillnaderna mellan grupperna.

– Sjuksköterskornas löner i Dalarna är högre, vi betalar mer än riksgenomsnittet. Det är akut brist på sjuksköterskor och har varit svårt nationellt att rekrytera. Då har man prioriterat satsningar högt i våra årliga löneöversyner, säger Per Segerros.

Han förklarar också att regionen jämför lönenivåerna för respektive yrkesgrupp med andra regioner och rikssnittet.

– Det är två olika yrkesgrupper, det är olika krav på utbildning och det är olika saker man gör i jobbet. Vi jämför oss med landet, där ligger vi bra till. För undersköterskor ligger vi ungefär i mitten och för sjuksköterskor en bit över, säger Per Segerros.

En av grannregionerna är Värmland. Där finns den minsta skillnaden i medellön, den är 4 140 kronor. Det är också den region där undersköterskorna har den högsta medellönen, 27 084 kronor.

En förklaring till att sjuksköterskornas löner i Dalarna ligger högt är att tillägget för 24/7-verksamheten räknas in i grundlönen. Till det kommer flera andra extra ersättningar som gäller för sjuksköterskor, men inte undersköterskor. Något som väcker irritation och påverkar arbetsmiljön negativt, enligt Kommunals skyddsombud.

– Det finns ju skillnader, mycket av dem är sprungna ur våra behov att rekrytera sjuksköterskor. Jag kan inte svara för hur det påverkar arbetsmiljön för enskilda medarbetare.

Även i sommar får sjuksköterskorna i Dalarna ett större tillägg om de flyttar sin semester än vad undersköterskorna får.

– Vi har höjt tilläggen för både sjuksköterskor och undersköterskor. Det här är något som vi utvärderar och jobbar med hela tiden, säger Per Segerros.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Fotnot: Bilden är licenserad av CC BY-SA 3.0 via Wikipedia.