– Det finns en risk när man är så många meter under vattnet som gör att lungfunktionen kan sluta fungera, säger Peter Arnevall, tillförordnad förbundsdirektör på Stockholms brandförsvar, till P4 Stockholm.

Enligt honom kommer räddningsarbetet inte att påverkas, vid den brandstation där räddningsdykarna är stationerade finns ytterligare 21 dykare.