Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har regelbundna kontakter med en räddningschef i varje län vilket kallas räddningstjänstrådet. Syftet är att kunna ha dialog och få ut information till alla räddningstjänster i landet. Varje vår och höst har Sveriges Kommuner och Landsting, SKR, och MSB ett möte kring räddningstjänsten samt om det sker större händelser, som nu med utbrottet av coronaviruset.

– Vi ska ett i morgon (torsdag). Vi har bjudit in alla räddningschefer för ett möte på distans för att berätta vad vi har gjort. Vi har begärt in en hemställan från respektive län hur beredskapen ser ut, säger Henrik Larsson, enhetschef på MSB. 

I dag, onsdag, eller i morgon bitti kommer MSB att skapa en ny flik på hemsidan msb.se med information riktad specifikt mot kommunal räddningstjänst.

– Många frågor handlar om personlig skyddsutrustning. Vi har stöttat räddningstjänsterna med att få dispens hos Arbetsmiljöverket för att använda skyddsmask 90 och i går gav de generell dispens, säger Henrik Larsson.

MSB har varit i kontakt med Forskning och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, för att undersöka att masken faktiskt skyddar mot virus och det gör den, med en enklare tillpassning, enligt Henrik Larsson.

– Vi lägger ut underlag där vi visar hur det går till. 

Henrik Larsson, enhetschef MSB.

Det kommer också att finnas information från Socialstyrelsen om hur skyddsutrustningen ska hanteras om man varit i ett hem där finns smitta.

–  Vi försöker att vara så enkla som möjligt. Egentligen ska du göra precis som efter en brand. Du drar av dig stället enligt vissa specifika handgrepp, packar den och tvättar den.

Det kommer också att finnas frågor och svar kring hanteringen av hjärt- och lungräddning,

Det MSB arbetar med nu är att se över hur beredskapen kan upprätthållas om många blir sjuka. Det finns ett påbörjat arbete kring kontinuitetshantering, men det ska MSB göra mer konkret och publicera på hemsidan.

Annan information som MSB vill gå ut med att det nordiska räddningstjänstavtalet gäller fortfarande även om inreseförbudet finns.

– Behöver vi hjälp från Norge så kommer de och vice versa, säger Henrik Larsson.

Beroende på vad som händer kring coronaviruset kommer ny information att lägga ut på hemsidan.

Henrik Larsson säger att det är svårt att sia om hur läget kan utvecklas.

– Det kan gå åt två håll: Det ena är att vi få problem med beredskap med mycket sjukdomar. Det andra är vad som händer när samhället går ner i någon form av extremt semestermode, då kommer troligtvis mycket av olyckorna att minska. Vi vet inte, men räddningstjänstbranschen kanske kommer förbi det här ganska lindrigt.