Två av avtalen med Gröna Arbetsgivare, som gäller golfbanor och trädgårdsanläggningar förlängs till de 30 november. De övriga fyra avtalen med Gröna Arbetsgivare förlängs till årsskiftet. Det gäller avtalen för jordbruk, trädgårdsodling, sällskapsdjur och djursjukvård.

Sedan tidigare har flera av Kommunals avtal förlängts antingen till den 31 oktober eller till årsskiftet. Bland annat det största avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner.

Diskussioner pågår fortfarande med Vårdföretagarna om avtalen för personliga assistenter och ambulanssjukvårdare som löper ut den 30 juni respektive den 30 september. Besked saknas fortfarande även för bussbranschavtalet med Sveriges Bussföretag, som går ut den 30 september, samt ytterligare några avtal.