De avtal som nu förlängs är två avtal med Vårdföretagarna, det som gäller äldreomsorg (F) och det som gäller vård- och behandlingsverksamhet (E). 

Dessutom finns beslut också om förlängning till årsskiftet av tre Almega-avtal inom hästbranschen. Det gäller avtalen för hästskötare och övrig personal hos travtränare och galopptränare, banarbetare vid travbanor samt avtalet för ridinstruktörer/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag.

Sedan tidigare har flera avtal förlängts till den 31 oktober, däribland avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Ännu saknas besked om flera avtal. Diskussioner pågår exempelvis fortfarande med Vårdföretagarna om avtalet för personliga assistenter, där nuvarande avtal går ut den 30 juni.