Jag läser med fasa om de nya rekommendationerna om visir och munskydd i äldrevården som Folkhälsomyndigheten presenterade i går. Att beslutet ska ligga på lokala beslutsfattare. 

Budskapet från första början i denna pandemi var att skydda de äldre och personal i äldrevården. Det är de som många kallar Dagens Hjältar. Hjälte eller inte spelar ingen roll. 

Jag är undersköterska och arbetar på operation och intensivvårdsavdelning. Men det är personalen på äldreboenden som tar den första stöten när viruset är som mest aktivt. Många gånger innan de vet att personen är smittad, vilket gör det så mycket viktigare att de kan skydda sig även om inte smitta finns bekräftat. Det är där den stora skyddsinsatsen borde sättas in. Det är ett beslut som inte kan ligga på lokala beslutsfattare. 

Covid-19 är jämlikt. På det sättet att det drabbar oss lika var vi än befinner oss. Lika över landet, lika för alla människor. Det betyder att vi måste ha nationella regler för att kunna angripa detta på ett kraftfullt sätt. 

Hierarkin inom vården blir smärtsamt tydlig just nu. De med lägst utbildning bär den största bördan och blir dessutom inte lyssnade på.

Det gör ont ända in i hjärteroten när jag ser hur kamrater har det som arbetar i den mest utsatta miljön i vården. Jag jobbar själv på en intensivvårdsavdelning med covidpatienter. Vi på intensiven har all tillgänglig utrustning. Samtidigt som många menar att viruset har klingat av och inte smittar lika kraftigt som i början av infektionen.

Våra patienter har ofta burit på viruset i en vecka eller mer, fortfarande så är det starkt smittsamt. Jag skulle aldrig gå med på att jobba utan skydd. Det är i dessa tider vi måste stå upp för varandra. Menar man någonting med Hjälte-utnämningen så borde det finnas skydd för alla.

Hierarkin inom vården blir smärtsamt tydlig just nu. De med lägst utbildning bär den största bördan och blir dessutom inte lyssnade på. Vi måste stötta och behandla alla som arbetar med covid-19 lika.

Jag har ett förslag: Kommunal kan köpa in rejäla visir och dela ut till medlemmar som inte får det av sin arbetsgivare. Det skulle vara en signal att Kommunal står över meningslösa diskussioner, att de värnar om sina medlemmar när ingen annan gör det.