Under torsdagen presenterade Folkhälsomyndigheten förebyggande åtgärder för att minska smittspridning inom äldreomsorgen. Ansvariga ska se till att personal stannar hemma vid minsta symtom och anställda kan följa basala hygienrutiner, det gäller både att se till att kunskap och material finns.

Det är också viktigt att begränsa antalet personer som personalen tar hand om och att personal håller avstånd till varandra.

Folkhälsomyndigheten säger nu också att om de basala hygienrutinerna finns på plats och det inte är möjligt att hålla avstånd så kan munskydd och visir användas i förebyggande syfte.

– Till det kommer att det finns farhågor om man lägger till moment om inte följsamhet i basala hygienrutiner fungerar så finns det en ökad risk för smittspridning. Det finns farhågor om känslan av falsk trygghet, man börjar kanske slarva med basala delar, säger Malin Grape, enhetschef på Enheten för antibiotika och vårdhygien på Folkhälsomyndigheten, på en presskonferens.

Att använda munskydd eller visir i förebyggande syfte är alltså ingen generell rekommendation utan det är avvägande som måste göras lokalt, säger hon.