Det var under pandemin som vårdbiträdet Stine Christophersen slog larm i media om brister i coronavården på det äldreboende hon jobbade på. Det resulterade i att hon fick en skriftlig varning av sina chefer på vårdbolaget Attendo. När det hela avslöjades i en P1-dokumentär, drog Attendo tillbaka erinran och bad Stine Christophersen om ursäkt.  

Efter det har en chef och en hr-specialist på Attendo dömts i både tingsrätten och hovrätten till böter för brott mot lagen om meddelarfrihet, som ger vårdpersonal rätt att uttala sig i media utan att riskera repressalier. Dock överklagades hovrättens dom till Högsta domstolen.  

HD prövar ärendet

Nu står det klart att Högsta domstolen kommer att pröva ärendet, men det finns inget bestämt datum ännu.  

På sin hemsida skriver HD att utgångspunkten ligger på den skriftliga erinran, som Stine Christophersen fick för att ha uttalat sig kritiskt i media. Frågan är om den ska räknas som en sådan disciplinpåföljd som innebär att cheferna uppsåtligen har gjort sig skyldiga till brott mot meddelarskyddet. 

Stine Christophersen tycker att det är viktigt att man prövar fallet.  

– På ett sätt känns det ganska naturligt att man prövar det i Högsta domstolen, då man är ute efter ett prejudikat. På ett annat sätt, som människa, känns det slitsamt. Men meddelarskyddet är min hjärtefråga och det är superviktigt att man tar det på allvar, säger hon.