– Det kan bli besvärliga bedömningar, säger Jörgen Lindberg, vice kammarchef på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljö­mål (Rema), som hanterar arbetsmiljöbrott. 

KA har tidigare skrivit om Petra Lehto på hemtjänsten i Kiruna, en av flera som misstänker att hon har blivit sjuk av covid-19 på jobbet. Det har också uppmärksammats fall där anställda som jobbat med coronasmittade har avlidit, även om det ännu är oklart vad dödsorsaken var. Frågan är hur anställda kan utkräva ansvar av arbets­givaren? 

Anställda kan inte kräva skadestånd från arbetsgivaren. Det beror på att den kollektivavtalade försäkringen ska ge ersättning för arbetsskador (se mer nedan). Men Arbetsmiljöverket kan göra en anmälan till Rema, som sedan prövar om det ska väckas åtal om arbetsmiljöbrott. Vid en fällande dom kan arbetsgivaren tvingas betala böter till staten.

Arbetsmiljöbrott

Om en anställd blir sjuk eller avlider av coronavirus och misstanken är att personen smittats på jobbet, kan det handla om en allvarlig händelse som arbetsgivaren är skyldig att anmäla till Arbetsmiljöverket. Myndig­heten prövar då om fallet ska skickas vidare till åklagare. 

Du kan också själv polisanmäla att du ­utsatts för ett arbetsmiljöbrott och polisen kan pröva om fallet ska skickas till åklagare.

En arbetsgivare som fälls för arbetsmiljö­brott kan tvingas betala böter till staten. Där­emot kan den enskilde anställde inte kräva skadestånd av arbetsgivaren. Det beror på en historisk kompromiss, där facken förhandlade bort den möjligheten i utbyte mot den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen. En anställd som inte jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal och inte har en avtalsförsäkring, kan dock kräva skadestånd av sin arbetsgivare.

Arbetsgivare är skyldiga att anmäla allvarliga olyckshändelser eller dödsfall och Arbetsmiljöverket har hittills fått in flera hundra anmälningar, varav de flesta handlar om vårdpersonal som smittats på arbetsplatsen. Nu begär man in utredningar från arbetsgivarna där de får beskriva vad som har hänt. För att fallet ska skickas till åklagarna på Rema krävs att det finns ett samband mellan att den anställda avled, eller blev allvarligt sjuk, och hur arbetsgivaren kunde ha förebyggt det, förklarar Elisabeth Lewin, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöbrott omfattar både vållande till annans död och kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa. Med allvarligt sjuk menas att personen ska ha varit sjukskriven länge. 

På Rema räknar man med att komma att pröva fall där personal har smittats av covid-19 på jobbet. 

– Vi har skickat ut en signal i organisationen att vi ska ha koll på de anmälningar som kommer in, så att vi kan göra en enhetlig bedömning, säger Jörgen Lindberg.  

Petra Lehto.

Covid-19

Jobbade oskyddade – blev sjuka

Arbetsmiljö

För att Rema ska starta en förundersökning krävs att det finns anledning att anta brott och att det går att bevisa ett direkt orsakssamband. För en fällande dom krävs dessutom någon form av oaktsamhet från arbetsgivaren, som till exempel att personalen inte fått rätt skyddsutrustning. Frågan är i så fall vad arbetsgivaren hade för möjligheter att göra på ett annat sätt, med tanke på bristen på skyddsutrustning, resonerar Jörgen Lindberg.

Kan arbetsgivare gå fria för att det var brist på skyddsutrustning?

– Det är en helt ny frågeställning och jag vill inte föregripa bedömningarna. Men i oaktsamhetsbedömningen ingår också att man tittar på möjligheterna att göra på ett annat sätt. Det är inte lika lätt att stänga en sjukavdelning som att stänga en fabrik. Man måste rimligen titta på vilka handlingsalternativ man hade i det läget.

På arbetsgivarorganisationen SKR vill man inte spekulera i om coronakrisen kan mynna ut i att arbetsgivare åtalas. 

Anmäl arbetsskada

Om du blivit sjuk i covid-19 och tror att du smittats på jobbet ska det anmälas som en arbetsskada. Arbetsgivaren är skyldig att anmäla till Försäkringskassan. 

Du måste själv ansöka om ersättning. ­Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal kan du också ansöka om extra ersättning från Afa försäkring.  

Det finns olika typer av arbetsskade­ersättning. Den viktigaste är livränta, det vill säga ersättning för förlorad arbets­inkomst. För det krävs att man går miste om inkomst under minst ett år. Avtalsförsäkringens krav är ett halvårs sjukdom. Det villkoret har facken krävt ska tas bort för coronasmittad personal

Anhöriga till en person som avlidit av en arbetsskada kan få efterlevandelivränta och begravningshjälp.