Bristen på skyddsutrustning, inte minst i äldreomsorgen, har blivit mycket uppmärksammad under coronakrisen. Arbetsmiljöverket har förklarat att man inte kommer att jaga arbetsgivare som förser personalen med utrustning som inte är godkänd. Men det betyder inte att det är fritt fram att använda vad som helst. 

– Det finns inget som gör att arbetsmiljölagstiftningen är satt ur spel, den gäller precis som tidigare, säger Arbetsmiljöverkets ställföreträdande generaldirektör Håkan Olsson.

Arbetsmiljöverket har lättat på kraven på att skyddsutrustning ska vara CE-märkt. Men utrustningen ska trots allt vara säker och kvalitetskontrollerad av ett certifierat organ, påpekar Håkan Olsson. Det statliga forskningsinstitutet Rise arbetar nu med att kvalitetssäkra ny skyddsutrustning som ska kunna användas i sjukvården och äldreomsorgen.

– Personal som jobbar med patienter som misstänks vara smittade av covid-19 ska till hundra procent kunna lita på att skyddsutrustningen ger adekvat skydd. Att arbeta med undermålig skyddsutrustning inger en falsk trygghet och kan leda till ökad smittspridning bland såväl personal som patienter, säger Håkan Olsson.

Jag tycker det låter väldigt konstigt att man ska hänga en disktrasa över munnen. Om man känner att det inte är säkert och att arbetsgivaren inte är lyhörd för personalens oro kan man kontakta sitt skyddsombud.

Håkan Olsson, Arbetsmiljöverket

Exakt vilken nivå av skydd som krävs i äldreomsorgen kan Arbetsmiljöverket inte svara på, det beror på omständigheterna. Det viktiga är att arbetsgivare följer rekommendationerna från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. I går beslutade man dock att personalen på ett äldreboende i Stockholm ska ha munskydd och visir i patientnära arbete

Arbetsgivaren Stockholm stad, som hotas med ett vite på 100 000 kronor, har dock överklagat beslutet.

Arbetsmiljöverkets bild är att arbetsgivare generellt gör vad de kan för att förse personalen med den skyddsutrustning som krävs.

– Men jag har förstått att där vi har den största utmaningen nu är i hemtjänsten, säger Håkan Olsson.

KA har varit i kontakt med anställda i äldreomsorgen som berättar om hur de förväntas arbeta med olika egentillverkade munskydd och visir. Oron är stor för att utrustningen inte är säker. På ett äldreboende får personalen hålla tillgodo med en disktrasa fäst över munnen. Andra har tillverkat egna visir av petflaskor.

Håkan Olsson påpekar att arbetsgivaren ansvarar för att riskbedöma arbetsmiljön och att personalen har det skydd som krävs för att kunna arbeta säkert. Ingen ska riskera att smittas, bli sjuk eller dö av arbetet.

– Jag tycker det låter väldigt konstigt att man ska hänga en disktrasa över munnen. Om man känner att det inte är säkert och att arbetsgivaren inte är lyhörd för personalens oro kan man kontakta sitt skyddsombud. Om arbetsgivaren inte vidtar de åtgärder som krävs för att personalen ska arbeta säkert, kan det sluta med att skyddsombudet lägger ett skyddsstopp, säger Håkan Olsson. 

Vi kommer att titta på vilka brister som föranlett att de blivit sjuka och om det finns anledning att lämna ärendet vidare till åklagare, som avgör om det ska väckas åtal mot arbetsgivaren.

Håkan Olsson, Arbetsmiljöverket

Hittills har Arbetsmiljöverket fått in 19 skyddsstopp begärda av facken. Fyra gäller vård och omsorg och 6 skyddsstopp har lagts i bussbranschen. Bussbolagen har också flest arbetsmiljöanmälningar. Som KA berättat beror det på att Kommunal uppmanat skyddsombud i trafiken att anmäla om man inte tycker att arbetsgivaren gör tillräckligt för att skydda de anställda mot corona-smitta.  

När det gäller anmälningar om arbetsskada och allvarliga tillbud kopplade till coronaviruset ligger däremot vård- och omsorg i topp. Här har det kommit in ett 40-tal corona-relaterade fall. De flesta handlar om personal som har arbetat med ingen eller för lite skyddsutrustning hos en person med misstänkt eller bekräftad Covid-19.

KA berättade i veckan om två anställda i hemtjänsten i Kiruna som jobbade med en coronasjuk brukare och nu själva blivit smittade. Arbetsmiljöverkets Håkan Olsson tror att vi kommer få se rättsliga processer kopplade till vårdpersonal som smittats av Covid-19.

– Vi kommer att titta på vilka brister som föranlett att de blivit sjuka och om det finns anledning att lämna ärendet vidare till åklagare, som avgör om det ska väckas åtal mot arbetsgivaren.