– Man måste ta personalens oro på allvar, säger Malin Andersson, ordförande för vård och omsorg, på Kommunals sektion i Skellefteå.

Den anställde, som var i 50-årsåldern, avled enligt kommunen för några dagar sedan. Personen hade smittats av covid-19, men det är oklart om det var dödsorsaken. På Kommunal förutsätter man att det kommer att utredas om det var coronaviruset som orsakade dödsfallet, och om den anställde hade fått smittan på jobbet. 

– Om det visar sig att det var corona måste vi självklart kolla upp hur man hanterat situationen på den specifika arbetsplatsen, säger Malin Andersson.  

Sektionen i Skellefteå kommer under torsdagen att träffa hemtjänstgruppen där den anställde arbetade.

– Vi kommer att träffa dem tillsammans med arbetsgivaren för att ta emot frågor och höra hur de mår. Vi vet inte i dagsläget om fler är smittade, säger Malin Andersson.

Medarbetare säger till Kommunal att de har fått ett bra stöd från arbetsgivaren efter händelsen. När det gäller skyddsutrustning finns ett centralt system i kommunen för fördelning. Om en brukare misstänks ha viruset, skickas skyddsutrustning ut till arbetsplatserna. 

– Även till ytterområdena tar det bara 40 till 50 minuter så har man utrustning på plats och ofta kan en insats vänta, säger Malin Andersson.

Det är den gränsdragningen som är svår. Om personalen märker att en brukare har lite mer snuva eller hosta, hur ska de göra då?

Malin Andersson, Kommunal

Kommunen har sagt att personalen ska ha skyddsutrustning om det finns misstanke om att en brukare är smittad. Det stora problemet är hur, och vem som ska avgöra det, påpekar facket.

– Det är den gränsdragningen som är svår. Om personalen märker att en brukare har lite mer snuva eller hosta, hur ska de göra då? Om de ringer sjuksköterskan så kanske hon frågar om personen har någon feber, men de vet de ju inte om de inte går in och kollar, säger Malin Andersson.

På Kommunal tycker man att instruktionerna har varit för otydliga och man har därför krävt att Skellefteå kommun förtydligar vad som gäller så att personalen vet hur de ska agera. Facket framhåller också att det kan vara svårt för anställda i hemtjänsten att hålla sig uppdaterade på all information som skickas ut. 

– Vi upplever att det kan vara svårt att nå ut med informationen så att alla nås av den, alla hinner inte ta till sig den. 

Kommunal vill också se bättre information från arbetsgivaren till de anställda om var smittan finns i äldreomsorgen. Det för att säkerställa att vikarier inte går in där någon är misstänkt smittad, men också för att motverka ryktesspridning.

– Det är viktigt med fakta så att inte oron sprider sig. Flera av de fall där man misstänkt corona hos brukare har inte visat sig vara det, säger Malin Andersson.

Ejja Häman Aktell, avdelningschef för vård och omsorg i Skellefteå kommun, säger till KA att det är regionen som ansvarar för smittspårning och fastställer vad som orsakade att den anställde avled. 

– Vi har ingen befogenhet att utreda dödsorsaken, men generellt för vi en dialog i ärenden där det finns misstanke om smitta.

Kommer ni att utreda om den anställde smittades av covid-19 på jobbet?

– Vi vidtar de åtgärder vi har som rutin att göra när en medarbetare dör. Om det blir aktuellt sker en bedömning i varje enskilt fall. Vi för en dialog med Arbetsmiljöverket och är skyldiga att anmäla dit om det finns en koppling till arbetet. 

Ejja Häman Aktell, vård- och omsorgchef Skellefteå kommun.

Ejja Häman Aktell tycker att Skellefteå kommun har bra rutiner för när skyddsutrustning ska användas i äldreomsorgen och håller inte med Kommunal om att det är otydligt.

– Upptäcker man en brukare har symptom på hosta och slem så kontaktar man sjuksköterskan som kontaktar läkaren. Läkaren bedömer utifrån symptom om brukaren ska provtas, och i så fall ska skyddsutrustning användas. 

Facket menar också att de anställda borde få bättre information om var smittan finns i äldreomsorgen, inte minst för att motverka ryktesspridning.

Ejja Häman Aktell säger att kommunen har daglig avstämning om läget med alla enhetschefer i vård och omsorg, för att de ska kunna ”ge stöd och trygghet till medarbetarna på de enheter där Covid-19 är konstaterad”.

På frågan om man kommer att provta de medarbetare som arbetar i samma hemtjänstgrupp som den avlidne, svarar Ejja Häman Aktell att regionen har som rutin att prioritera provtagning av anställda i sjukvård och hemsjukvård. Detta på grund av brist på utrustning.

Men även hemtjänstanställda ska provtas om de blir sjuka och det finns en misstanke om att en av deras brukare har covid-19.

– Det är viktigt både för att skydda andra brukare, för en bra arbetsmiljö och för att se om anställda kan återgå i arbete.