Men Kommunal anser att det behövs både munskydd och visir när det finns risk för smitta i patientnära arbete. I det här fallet gäller det en avdelning med patienter som väntar på svar om de smittats av coronaviruset. Därför gjordes i går en anmälan till arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen 6:6a. 

– Vi fick svar att Folkhälsomyndighetens rekommendationer är just rekommendationer, säger Christine Marttila.

Arbetsgivaren hänvisade till egna riktlinjer och egna experter som tagit fram dem. Men personalen är förtvivlad.

– De mår skitdåligt, de är rädda för sin egen hälsa och sina anhörigas hälsa. Undersköterskor jobbar ju väldigt patientnära, böjer sig över patienten för att ta prover, sköta omvårdnaden och allt sådant. Då anser vi inte att ett skyddsvisir rakt framifrån räcker, utan vi tycker att det ska vara både när det är risk för stänkt vid patientnära arbete, säger Christine Marttila.

Kommunal vill att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om både munskydd och visir ska gälla när det finns risk för smitta. Därför vände sig facket till Arbetsmiljöverket med en begäran om skyddsstopp.

– Vi vet att ett skyddsstopp inom sjukvården hävs så fort som arbetsgivaren ringer till Arbetsmiljöverket, men det vi vill med det här är att få Arbetsmiljöverkets bedömning, säger Christine Marttila.