Initiativet till uppropet #vägrasänkahygienkraven Covid-19 togs av undersköterskan Oskar Nilsson och några av hans kolleger på Sunderby sjukhus i Luleå. Oskar jobbar på akutmottagningen.

– Det vi vänder oss emot är att man helt plötsligt frångår de riktlinjer vi har haft så länge jag har jobbat i sjukvården kring den här typen av smitta, inte just corona men droppsmittor av den här karaktären. Vi har alltid använt andningsskydd. Och plötsligt sänker man den ambitionsnivån vilket vi tolkar hör ihop med att de inte riktigt klarar av att leverera adekvat skyddsutrustning. Det tycker vi är bekymmersamt.

Skyddsutrustning (genrebild).

Covid-19

Brist på skydd inget skäl att vägra jobba

Arbetsmiljö

I fredags diskuterade landets regioner kraven på skyddsutrustning. TT skrev i en artikel att personalen inte längre behöver använda munskydd och långärmat förkläde i vården av covid-19-patienter. Det stod felaktigt att detta var nya riktlinjer från landets alla regioner.

Däremot kommer Folkhälsomyndigheten nu med nya rekommendationer (mer om det längre ner i texten). Tidigare har rekommendationen varit långärmade förkläden, men det finns regioner som nu har frångått det kravet.

Från regionernas håll menar man att sjukvården i dag har mer kunskap om hur smittan sprids, att det till exempel inte sker via huden och att det därmed kan räcka med ärmlöst förkläde. 

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen säger till TT:

– Vi förstår att det finns en rädsla hos personalen, framför allt när man ändrar riktlinjer allt eftersom. Men det här ändrar vi eftersom vi lärt oss mer. När det kommer ett nytt virus är det klart att vi skyddar oss med allt vi kan.

Det finns jättestor oro hos personalen. Kan jag skydda mig när jag kommer till jobbet i kväll, kan jag skydda mig i morgon?

Oskar Nilsson, undersköterska

Oskar Nilsson tycker dock att man vet för lite fortfarande och inte bör ändra riktlinjerna förrän man har mer forskning.

– Har man evidens för att man inte behöver andningsskydd då har vi inga problem med det, men det här beslutet går emot Världshälsoorganisationens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Man vet för lite fortfarande. I Italien, Spanien och USA verkar vårdpersonal vara de som blir mest allvarligt sjuka och avlida näst efter riskgrupperna. Och i det läget bör man inte gå ner i hygienambition utan hellre göra för mycket i stället.

Facebook-gruppen har redan drygt 30 000 medlemmar vilket tyder på att frågan engagerar. 

Hur är stämningen på din arbetsplats?

– Det finns jättestor oro hos personalen. Kan jag skydda mig när jag kommer till jobbet i kväll, kan jag skydda mig i morgon? Så det blir även ett psykosocialt arbetsmiljöproblem, säger Oskar Nilsson.

Det handlar både om rädsla för att få smittan själv och att sprida den bland patienter.

Har ni brist på skyddsutrustning redan i dag?

– Oh ja, civilsamhället hjälper till med andningsskydd till sjukvården. Men det räcker ett tag. 

– Pandemin verkar inte ha peakat i Norrbotten än. Patientgruppen verkar vara växande för varje dag. Vi vårdar misstänkta covid-19 dagligen på akuten. 

Men ni har redan nu brist på material?

– Ja, det är ju bekymmersamt. Vår ledning lokalt är väl medveten om problemet och letar med ljus och lykta efter lösningar.

I dag (måndag) meddelade Folkhälsomyndigheten att de i dialog med regionerna nu har uppdaterat sina rekommendationer för skyddsutrustning. Rekommendationerna är mer generella och det blir mer upp till regionerna och arbetsgivarna att specificera vilken skyddsutrustning som behövs. 

Statsepidemiolog Anders Tegnell sade vid en presskonferens att de har uppdaterats utifrån det ökade kunskapsläget och att det inte handlar om att anpassa sig efter att det är brist. Främst handlar det om kunskap och erfarenheter från WHO. Han sade också att situationen avgör vilken skyddsutrustning som ska användas och att en riskbedömning ska göras av arbetsgivaren i samråd med personalen. 

– Vi har tagit fram en ny rekommendation som ger en slags bas för regionerna som sedan kan utveckla sina mer detaljerade rekommendationer på regionnivå. Det handlar inte om att sänka nivån utan det är fortfarande en väldigt hög nivå på säkerheten för hälso- och sjukvårdspersonal, sade Anders Tegnell på presskonferensen.

Vid en fråga om det till exempel framgår om munskydd ska användas så svarade Anders Tegnell att det inte framgår i detalj i deras rekommendationer.

Sveriges Kommuner och Regioner säger till Kommunalarbetaren att det blir upp till varje region och kommun att anpassa rekommendationerna.