På fredagen fattade Region Stockholm beslut om att utlösa en särskild katastrofparagraf i avtalen med de privata vårdgivarna i regionen. Den innebär att de privata bolagen tvingas låna ut personal till regionen, för att man ska klara det ökade behovet av vårdplatser till följd av coronasmittan. 

Inom det privata vårdföretaget Capio finns flera verksamheter som sysslar med planerad vård, som operationer. I princip all planerad vård i regionen har ställts in för att frigöra den sortens personal.

Personal från framför allt operationsverksamheterna inom Capio kommer därför att tvingas jobba på intensivvårdsavdelningarna på Karolinska, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Men också på Capio St Göran, som även de har intensivvårdsplatser och vårdar coronasmittade patienter.

Kommunal håller just nu på att förhandla med Capio om ett avtal som ska reglera hur utlåningen ska gå till, berättar Kevin Thompson, förhandlare för Kommunal på Capio. De räknar med att bli klara under fredagseftermiddagen. Det man behöver komma överens om är bland annat vem som ska ha arbetsmiljöansvaret.

– Det som är knepigt i det här läget är att man fortfarande är anställd hos sin nuvarande arbetsgivare och det är de som har ansvar för dig. När man går in på Karolinska, Södersjukhuset eller Danderyd är det mottagande arbetsgivare som är ansvarig. Det kommer bli någon form av delat arbetsmiljöansvar och det måste vara tydligt hur det ska fungera, säger Kevin Thompson.

Annat som måste regleras är vad som gäller om de anställda får någon form av merkostnader, till exempel för resor, på grund av att de byter arbetsplats tillfälligt. 

Äldreomsorg.

Covid-19

Det gäller för privat äldre­­omsorg

Avtal

Kommunals ingång är att det i första hand ska vara frivilligt, men arbetsgivaren har också möjlighet att beordra att man byter arbetsplats i det här läget. Normalt finns ingen arbetsskyldighet utanför det organisationsnummer där man är anställd, men eftersom regionen har krävt att vårdgivarna ställer sin personal till förfogande gäller inte det nu.

Däremot vill Kommunal att man även i ett läge där någon beordras att byta arbetsplats tar hänsyn till individens förutsättningar. Vissa har kanske valt att arbeta i en del av vården för att man olika anledningar inte klarar vissa saker, till exempel tunga lyft.

– Det räcker inte att säga att man inte vill som motivering. Men om man tillhör en riskgrupp, till exempel har KOL, så skulle det kunna anses som ett tillräckligt skäl. Då kan man titta på om man kanske kan gå in på någon annan avdelning, det finns ju mer att göra än att vårda covid-19-patienter, säger Kevin Thompson. 

Även personal från Aleris kommer att lånas ut till regionen, skriver Dagens Industri.