Jenny Söderlund, undersköterska och skyddsombud, berättar att det kommer många patienter varje dag med influensasymtom till Södersjukhusets akutmottagning.

Eftersom patienterna kan vara coronasmittade har nästan halva akuten stängts av för att kunna ha dessa patienter samlade på en modul med all nödvändig skyddsutrustning. 

– Men vi är fortfarande underbemannade. Så en annan modul har stängt.

Ni var ju hårt pressade redan tidigare, hur klarar ni det här?

– Nu går vi på knäna totalt. Folk blir ju sjuka också och stannar hemma, det är förkylningstider och man ska ju inte komma hit när man mår dåligt. Det är ganska många som är hemma.

– Först blev det stabsläge på grund av corona, sen förra veckan gick upp i förstärkningsläge, det är snäppet under katastrofläge. Vilket betyder att vi inte kan få semester hur som helst eller ta ut flexledighet. Man drar i alla trådar för att ha personal på golvet.

Sen förra veckan gick upp i förstärkningsläge, det är snäppet under katastrofläge.

Jenny Söderlund

Jenny känner själv ingen oro för att bli smittad på jobbet. När vi pratas vid har hon för första gången jobbat på modulen med influensapatienter. 

– Det gick bra ändå tycker jag. Man får sprita allt som har varit kontaminerat på rummen och sprita sig själv också.

Vad har ni för skyddsutrustning?

– Vi har långärmade förkläden, munskydd med visir, även munskydd med öppen ventil och handskar. Några visir får vi återanvända även om det är engångsmaterial för det kan inte levereras i den takt vi behöver. Vi måste stå skyddade om någon hostar rakt ut. 

Kände dig trygg med din egen och patienternas säkerhet?

– Ja, det gjorde jag.

Känner du någon oro för att personal ska bli sjuk och smitta patienter?

– Nej, man får ta ansvaret att stanna hemma om man känner sig dålig. Sunt förnuft och god handhygien, det är det som gäller.

Har ni någon planering för om läget förvärras och ni får ännu fler patienter som kan ha covid-19?

– Jag kan inte svara på det. I går kväll hade vi för många patienter på den enheten och då fick en del ligga i korridoren. Men jag tycker ändå att infektionskliniken har varit snabb med att få upp patienterna, vi från akuten springer upp med patienterna själva i full skyddsmundering.