Coronakrisen har gjort att den redan ansträngda bemanningen i äldreomsorgen blivit än mer ansträngd. Alla med minsta symtom på luftvägsinfektion måste stanna hemma från jobbet och fler behöver också vara hemma med krassliga barn.

För anställda inom kommuner och regioner finns ett så kallat krislägesavtal mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Om det aktiveras ger det arbetsgivaren större flexibilitet med arbetstider och gör också att kommuner och regioner kan låna ut och in personal mellan varandra.  

Undersköterska och patient (genrebild).

Pandemi kan utlösa krisavtal

Covid-19

Nyheter

På den privata sidan finns inget sådant, och än så länge verkar behovet inte heller finnas. 

– Vi har just nu läget under kontroll och kan fortsätta att leverera en bra och trygg omsorg. Fördelen med vår organisation är att vi är väldigt flexibla för att vi har väldigt många timanställda. Men det är klart att vi har ökade sjukskrivningar och att det är ansträngt i vissa verksamheter, säger Makan Afshinnejad, presschef på Attendo.

Han säger att de olika geografiska regionerna inom Attendo samarbetar kring personalfrågan. Om det skulle bli en krissituation kan man behöva arbeta inom en annan verksamhet. I första hand ska det ske på frivillig basis. Makan Afshinnejad säger också att det troligen ska gå att lösa utan att man behöver jobba inom ett annat verksamhetsområde än man brukar.

På Vardaga har korttidsfrånvaron också stigit.

– Det är ju delvis bra för man ska vara hemma om man är sjuk. Men det innebär såklart att det har blivit ansträngt på en del boenden. Vi var tidigt ute och gjorde en kartläggning av varje verksamhet. Man tittar på om man kan låna in personal från andra enheter, om man kan hjälpa till mellan olika boenden eller olika aktörer, bland annat kommuner, säger Johan Nordfjäll, pressansvarig på Ambea som äger Vardaga.

Än så länge har det behovet inte funnits, vad Johan Nordfjäll känner till. 

Vardaga har också haft kontakt med hotellkedjor där en stor del av personal har permitterats på grund av krisen. Tanken är att permitterad personal eventuellt efter en snabbutbildning skulle kunna börja jobba inom Vardaga.

– Vi har våra första rekryteringsträffar nu under veckan och sen får vi väl ta det därifrån, beroende på hur behovet utvecklas och hur länge situationen pågår.

Men vad gäller egentligen – kan arbetsgivaren flytta en anställd hur som helst till en annan verksamhet? Arbetsskyldigheten gäller inom det företag där du är anställd – alltså inom ett och samma organisationsnummer. Men även om man i praktiken kan bli beordrad att byta till en annan arbetsplats inom företaget så finns det en rad frågor som måste klargöras först. Det säger Ann Georgsson, ombudsman på Kommunal. 

– Man måste titta på hur det påverkar förutsättningarna att utföra arbetsuppgifterna, om det går att förena arbetsliv med familjeliv, innebär det ändrad restid och arbetstid, vem har arbetsmiljöansvaret. Det här behöver man reglera i så fall, säger Ann Georgsson. 

Hon rekommenderar att man kontaktar sin sektion om ens arbetsgivare vill flytta en till en annan verksamhet. Om det är svårt att få tag på sektionen kan man ringa Kommunal Direkt.

Allt som görs nu är att vi ska skydda de äldre så är det ju otroligt viktigt att man håller kontinuiteten i personalstyrkan så långt det är möjligt.

Ann Georgsson, Kommunal

Ann Georgsson uppmanar också arbetsgivare som ser behovet av den här sortens lösningar med anledning av coronakrisen att kontakta Kommunal så att de kan diskutera hur det ska gå till och eventuellt teckna ett avtal om förändrad arbetsskyldighet. Det har hittills skett med ett företag.

– Vi har tecknat ett avtal om flexibel bemanning inom ett geografiskt område, typ Stockholm. Då måste man reglera vad man menar med geografiskt område, vart man kan flyttas, att man kvarstår hos sin arbetsgivare, vilka personalgrupper som omfattas, ska resorna till de tillfälliga arbetsplatserna betraktas som arbetsresor. Allt det här behöver regleras så att det är väldigt tydligt, säger Ann Georgsson. 

Ann Gergosson.

Hon säger att det har kommit frågor från företag där man har velat flytta personal mellan bolag i koncernen, men i de fallen har man ingen arbetsskyldighet och kan säga nej. Om man går med på det handlar det om utlåning och ska regleras genom avtal. 

Vardaga har lokalt fört diskussioner med kommuner om samarbete kring personal i händelse av en akut brist på personal. Ann Georgsson säger att det är samma princip där – det är ett annat organisationsnummer och blir då fråga om utlåning. Hon tror att det kan bli aktuellt framöver.

– Det kommer säkert komma. Men eftersom grunden för allt som görs nu är att vi ska skydda de äldre så är det ju otroligt viktigt att man håller kontinuiteten i personalstyrkan så långt det är möjligt. Många är visstidsanställda eller jobbar inte heltid, man borde titta där i första hand.

Hon tycker också att de utan erfarenhet och utbildning som nu kommer in i äldreomsorgen för att avlasta i första hand ska utföra arbetsuppgifter så långt bort från omsorgstagaren som möjligt. Det kan till exempel handla om att hämta medicin på apoteket.

– Man kommer ju skjuta över målet om man tar in ännu fler personer. Här är det otroligt viktigt att man är så försiktig som möjligt och avlastar långt från patienten eller omsorgstagaren. Då har vi mycket mer folk som kan koncentrera sig på att jobba omsorgsnära, säger Ann Georgsson.