OBS! Texten är uppdaterad med vad som gäller våren 2020.

När ska man söka?

  • Vuxengymnasium och yrkeshögskola

Kurserna kan starta vid olika tider under året, och har därför olika ansökningsdagar. För vuxengymnasiet kan du kolla med din kommun vilka tider som gäller. För yrkeshögskolan hittar du info på yrkeshogskolan.se.

  • Högskola

Högskolekurser i hela landet ska man söka till senast 15 april om utbildningen börjar på höstterminen. 

Vem får söka?

  • Vuxengymnasium (Komvux)

Man kan normalt läsa på Komvux från 1 juli det år man fyller 20 år. Man får söka kurser som man inte har ett godkänt gymnasiebetyg i.

  • Yrkeshögskola

Man ska ha gymnasieexamen eller motsvarande. Som ”motsvarande” kan praktisk erfarenhet eller andra utbildningar räknas. För vissa kurser finns särskilda krav, som speciella gymnasiekurser eller yrkeserfarenhet.

  • Högskola

Här krävs svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande kurser på folkhögskola. 

För många kurser och utbildningar ställs särskilda krav. Om man saknar formell behörighet, men tycker att man skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt, finns möjlighet att få detta prövat. Se mer på antagning.se.

Vanliga frågor

  • Får jag ledigt för att studera?

Om du varit anställd hos din nuvarande arbetsgivare i minst sex månader eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren har du rätt till tjänstledighet för studier.

  • Hur funkar studiemedel?

Om du studerar på heltid får du 2 715 kronor i veckan, varav 1 892 kronor är lån och 823 kronor är bidrag. Tilläggsbidrag för ett barn är 156 kronor per vecka.

Du får studiemedel i högst 240 veckor. Från 47 års ålder minskar antalet veckor du kan få studiemedel, och från och med det år du fyller 57 kan du varken få bidrag -eller lån. Mer om studiemedel på csn.se.

  • Kan jag jobba extra när jag får studiemedel?

Ja, men om du får mycket lön får du mindre studiemedel. Om du tar studielån för 20 veckor på heltid under ett kalenderhalvår får du tjäna upp till 91 624 kronor utan att studiemedlet minskas.

  • Hur funkar det med a-kassan?

Du kan vara kvar i a-kassan när du studerar. Du som är arbetslös och söker heltidsarbete kan få ersättning om du pluggar högst 50 procent, och inte längre än 20 veckor under en ersättningsperiod (300 dagar). Studierna får inte hindra dig att ta ett heltidsarbete.

Mer om utbildningar