Bakgrunden är att religiösa samfund ligger över snittet när det gäller anmälda arbetssjukdomar som beror på kränkande särbehandling. Därför ska nu 450 arbetsplatser inom Svenska kyrkan och andra trossamfund inspekteras under år 2020.

– Arbetsgivaren ska ha rutiner för att fånga upp och hantera situationer som kan leda till kränkande särbehandling i tid, innan det leder till sjukdom och ohälsa, säger Eva Karsten.

Det kan handla om att anställda mobbas, ställs utanför gemenskapen eller utsätts för andra trakasserier på jobbet. I mer än 80 procent av anmälningarna handlar det om kvinnor som drabbats.