– Utöver sedvanliga löneökningar finns inte utrymme för några förändringar som innebär kostnadsökningar för Svenska kyrkans verksamhet, skriver man.

Nuvarande avtal mellan fackförbunden och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation löper ut den 31 mars. På måndag den 20 januari överlämnar Kommunal sina avtalskrav. Men redan nu har arbetsgivarna gått ut med vad de vill i avtalsrörelsen.

Och flera av förslagen handlar om försämrade villkor för de anställda i kyrkan. Man vill bland annat:

  • Att antalet semesterdagar som kan sparas ska minskas från 40 till 30, för att minska ner semesterskulden.
  • Ta bort ett lönetillägg för äldre medarbetare. Annars kan uppsägningar hota vid flera församlingar, hävdar arbetsgivarna.
  • Ta bort reglerna om arbetskläder. Skyddskläder och liknande, eller om arbetsgivaren har önskemål om tröjor med en viss logotyp ska fortsättningsvis bekostas, men i övrigt vill man inte längre betala för arbetskläder.
  • Vidareutveckla årsarbetstidsreglerna. Man beskriver inte närmare på vilket sätt.

Förhandlingarna sätter i gång den 3 februari, enligt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.