Kommunals ordförande Tobias Baudin känner väl till att det sparas på välfärden och inte minst äldreomsorgen i många kommuner. Men att så många som 6 av 10 kommuner gör det redan i år tycker han är alarmerande – och att 136 kommuner minskade budgeten jämfört med vad verksamheten kostade förra året tycker han är chockartat.

– Det innebär ju enorma sparbeting och nedskärningar i verksamheterna. Politikerna måste fatta att nu måste man göra någonting, säger Tobias Baudin.

Kommunal kräver sedan i våras ett äldreomsorgslyft. Enligt regeringen kommer det behövas 90 miljarder kronor fram till 2026 enbart för att klara att upprätthålla dagens nivåer i äldreomsorgen – och Kommunal tycker att dagens nivåer är för dåliga. 

– Man behöver anställa fler för att kunna klara av den framtid som innebär att Sveriges största generation någonsin, 40-talisterna, ska gå ordentligt in i äldreomsorgen. Det är för dåligt i dag och det kommer bli mycket tufft framöver om man inte gör något, säger Tobias Baudin.

Han säger att det inte är något fel på regeringens retorik kring äldreomsorgen  – men att det är dags att börja omsätta den i praktiken och kraftigt öka statsbidragen till kommunerna. 

– I grunden är äldreomsorg en kommunal angelägenhet men staten kan inte lämna kommunerna i sticket, för det ser också väldigt olika ut i olika kommuner. Men kommunerna måste också prioritera och fundera på hur de använder sina resurser. 

Tobias Baudin säger att i sämre ekonomiska tider blir det ännu viktigare att prioritera vård, skola och omsorg först. 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, håller med Kommunal om att det behövs rejält ökade statsbidrag till kommunerna. Samtidigt menar de att såväl det ekonomiska läget som problemet att hitta personal, gör att personaltätheten ändå måste bli lägre framöver och att det behövs nya arbetssätt för att klara det.

Men Tobias Baudin säger att de stora problemen med att hitta personal ännu mer visar på behovet av ordentligt förbättrade löner och arbetsvillkor inom äldreomsorgen.

– Äldreomsorgen har störst sjukskrivningstal i hela landet och det är dubbelt så högt som inom byggsektorn, som brukar framstå som en tuff bransch. Det visar att det är för slimmat bemannat i dag. Därför behövs det högre löner och bättre villkor så att man ökar statusen på yrkena, annars kommer vi inte klara av rekryteringsbehoven i framtiden. 

Tobias Baudin fruktar för att om inget görs kommer det växa fram ett parallellt system där de som har pengar skaffar försäkringar och betalar extra för att till exempel en utbildad undersköterska ska ta hand om ens anhöriga, medan de med mindre pengar får nöja sig med en sämre äldreomsorg.

Han säger att en sådan utveckling vore ”förkastlig” och att Kommunals medlemmar tillhör dem som inte skulle ha råd att teckna privata äldreomsorgsförsäkringar.

– Då får vi en helt ny välfärdsmodell som inte är lika för alla utan kommer vara olika beroende på vad man kan betala. Det är en livsfarlig väg att gå och det innebär att de som har burit hela välfärden får en dålig välfärd själva när de blir gamla. Det kommer jag göra allt jag kan för att motverka. Fler måste fatta att det här är ingen lek, det handlar om vilken välfärd vi ska ha i framtiden och vilken välfärdsmodell vi vill ha i vårt land.

Hur ser du på Kommunals ansvar lokalt – skulle ni kunna göra mer för att motverka besparingarna i kommunerna? 

 Jag tycker väldigt mycket görs. Jag blir så jäkla stolt när jag läser inte minst i KA om alla protester runt om i landet. Jag uppmanar fler att säga ifrån. Ytterst är det politiker lokalt som ansvarar för välfärden och det är bra att ställa dem mot väggen, bjuda in till möten och tvinga dem att prioritera.