Sex av tio kommuner sparar i år på den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen, kan KA avslöja i dag. En majoritet gick med underskott förra året och de kommande åren väntas det ekonomiska läget för kommunerna bli svårare och besparingarna än fler. 

– Det är förfärligt att det på många håll i landet sparas in på äldreomsorgen, det är sköra äldre och deras anhöriga som drabbas och personalen tvingas gå på knäna i ännu större utsträckning, säger Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna, i ett pressmeddelande med anledning av KA:s granskning.

Så sparar äldreomsorgen i din kommun.

Sparomsorgen

Så är läget i din kommun

Nyheter

De tycker att regeringen måste tillsätta en kriskommission för äldreomsorgen så snart som möjligt.

– En kriskommission som måste analysera dagens situation och snabbt komma med prioriteringar för att förbättra situationen. Man ska inte behöva oroa sig för att behöva samhällets stöd på äldre dagar eller känna att man inte orkar arbeta i äldreomsorgen, men tyvärr är det där vi har hamnat, säger Eva Eriksson i pressmeddelandet. 

Liksom såväl Kommunal som arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kräver SPF Seniorerna att staten ökar statsbidragen till kommunerna. De poängterar samtidigt att kommunerna då måste visa att de prioriterar just äldreomsorgen.