Kommunal kan inte ställa upp på den föreslagna avsiktsförklaringen mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Men Susanna Gideonsson gör en annan bedömning av dokumentets värde. Hon menar att avsiktsförklaringen inte anger vad LO och Svenskt Näringsliv har enats om.

– Jag ser det som ett pausdokument som beskriver vilka frågor parterna har lyft. Det är viktigt för oss att frågan om hyvling av arbetstid, visstid och användandet av bemanningsföretag finns med.

Tanken är att förhandlingarna om nya LAS-regler, omställning och kompetensutveckling ska fortsätta när avtalsrörelsen om nya löner är klara.

Trots att det i avsiktsförklaringen står att förhandlingarna avbryts till dess menar Susanna Gideonsson att det inte har pågått några förhandlingar ännu.

– Det har pågått arbete i olika arbetsgrupper, säger hon.

Kommunals ordförande Tobias Baudin kritiserar LO:s ledning för att den har förhandlat bakom ryggen på honom. Men Susanna Gideonsson har inte upplevt så för egen del.

– Jag tycker att jag har fått den insyn som jag har behövt om vad som har diskuterats, säger hon.

Susanna Gideonsson beklagar att Kommunal och fyra andra förbund nu hoppar av i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv. Hon påminner om att det var LO som 2016 begärde sådana förhandlingar, innan det fanns en Januariöverenskommelse om att utökade turordningsregler ska införas.

– Jag och Tobias Baudin var med vid den presskonferens där detta presenterades. De problem vi då lyfte finns fortfarande kvar. 30 procent av våra medlemmar i Handels har så otrygga anställningar att de inte omfattas av LAS. Vi behöver en tryggare omställning med rätt till omställning och kompetensutveckling för alla.

Susanna Gideonsson säger att förhandlingar om lasregler, omställning och kompetensutveckling kommer att äga rum även om Kommunal och andra förbund hoppar av.

– Om det inte kan ske i LO:s namn får vi ta upp det i en branschvis förhandling med våra arbetsgivare.

Susanna Gideonsson sitter i samma valberedning som Tobias Baudin som ska föreslå en ny LO-ledning vid kongressen om ett halvår.

Till skillnad från Kommunals ordförande är hon inte orolig över LO:s framtid.

– Jag tycker inte att det är något att hetsa upp sig för att LO-förbunden är oense. Det har hänt förr att vi inte kan enas. Jag är inte orolig över LO:s framtid.

IF Metall vill liksom Handels fortsätta förhandlingarna med Svenskt Näringsliv. Förbundets avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä säger att de problem som fanns när förhandlingarna inleddes inte är lösta.

– Det handlar om trygghet i anställningen genom omställning och kompetensutveckling. Alldeles för många LO-medlemmar har visstidsanställningar eller är inhyrda och har därför en för dålig anställningstrygghet. Det vill vi lösa, fortsätter han.

Liksom Susanna Gideonsson tycker han att det är beklagligt att Kommunal och andra fack lämnar förhandlingarna.

– Vi kommer aldrig att gå med på fri uppsägningsrätt. Det är arbetsgivarnas önskemål att ta bort begreppet saklig grund. Men det kan inte vara ett skäl för oss att lämna förhandlingarna. Snart börjar vi förhandla om löner. Då kommer arbetsgivarna att säga nej till våra lönekrav, inte lämnar vi förhandlingarna för det.

Enligt Veli-Pekka Säikkälä kommer förhandlingarna att fortsätta.

– För oss i IF Metall är förhandlingarna inte döda. De måste fortsätta tills vi har en överenskommelse som löser problemen med att våra medlemmar inte har trygghet i anställningen genom omställning och kompetensutveckling. Det är vårt uppdrag. 

– Minns också att LO:s kongress har gett oss i uppdrag att se till Allmän visstidsanställning avskaffas. Det finns också med på bordet i förhandlingarna med arbetsgivarna.

– Om inte alla förbund vill vara med får förhandlingarna fortsätta utan dem, till exempel genom förbundsvisa förhandlingar som leds av LO.

Fastighets är ett av de förbund som tillsammans med Kommunal har hoppat av LO:s förhandlingar med Svenskt Näringsliv.

– Vi hade inget val om jag ska kunna se mina medlemmar i ögonen, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

Han tycker att LO har gått för långt i eftergifter till arbetsgivarna för att få bättre omställning och kompetensutveckling.

– Nackdelarna väger tyngre än fördelarna i vågskålen, säger Magnus Pettersson.

Han ser en risk i att de förslag Fastighets nu säger nej till ändå kan komma som ett lagförslag tillsammans med utökade turordningsregler.

– Men det är en risk vi får ta. Kommer det sådana förslag får vi ta en politisk strid om dem i så fall, säger Magnus Pettersson.