Kommunal och fyra andra förbund har hoppat av LO:s förhandlingar med Svenskt Näringsliv om ändrade LAS-regler, omställning och kompetensutveckling.

Dels på grund av förslaget till avsiktsförklaring i förhandlingarna som LO-styrelsen fick ta del av.

Och dels för att Kommunal och andra förbund inte tycker sig ha fått information om att det pågick förhandlingar och om vad de handlade om.

Tobias Baudin, Kommunals ordförande, säger att han saknar förtroende LO:s ledning i LAS-förhandlingarna.

Torbjörn Johansson beklagar kritiken från Tobias Baudin.

– Det är en kritik vi måste ta till oss och diskutera i LO:s ledning. Men jag har givit samma information till alla i styrelsen om hur det går i förhandlingarna. Jag ledsen över att inte alla då har uppfattat vad jag har sagt till dem, särskilt om det beror på mitt sätt att kommunicera. I alla andra frågor tycks alla hänga med. 

Torbjörn Johansson säger att han är överraskad över att frågan om ändrade LAS-regler är så känslig i en del förbund.

– Vi har varit överens om att inleda förhandlingar med Svenskt Näringsliv. Och att vi då var beredda att samla ihop alla i mitten när det gäller anställningsskyddet, genom sänka det för dem som har det bäst för att kunna höja det för dem som har det sämst.

Menar du att ni har varit beredda att försämra anställningsskyddet för tillsvidareanställda för att kunna förbättra för visstidsanställda?

– Ja.

Men blir då inte resultatet att alla skulle få det lika dåligt?

– Eller så får alla det hyfsat bra.

Det skulle bli ohanterligt, som en fotbollsmatch, om alla förbund hos fack och arbetsgivare satt med vid förhandlingsbordet.

Torbjörn Johansson, LO

Torbjörn Johansson säger att alla i LO:s styrelse har varit införstådda om detta som en del i förhandlingarna för bättre villkor när det gäller omställning och kompetensutveckling.

– Men det finns nu inget färdigt förslag att ta ställning till för att se hur långt vi är beredda att gå. Avsiktsförklaringen som nu kritiseras är ett inspel från arbetsgivarna som vi ännu inte har svarat på.

Torbjörn Johansson säger att målsättningen har varit att det ska finnas ett färdigt förslag först i september nästa år.

– Först då finns det något för LO-förbunden att ta ställning till. Det vet Kommunal och de andra förbunden som har hoppat av.

Men varför tror du då att de väljer att hoppa av redan nu?

– Jag vet inte, det är som att LO-familjen har beslutat sig för att flyga till Rio. Men att en del i familjen strax före mellanlandningen i Paris förklarar att de vill hoppa av och inte fortsätta resan vi har bokat tillsammans.

Vad kommer att hända nu?

– Vi får diskutera detta i styrelsen. Om det inte blir fler avhopp så är det ändå en majoritet av LO:s medlemmar som berörs av förhandlingarna med Svenskt Näringsliv, så vi skulle kunna fortsätta. Eller så väntar vi istället på det lagförslag regeringen har hotat med om vi inte lyckas träffa ett avtal.