Den så kallade blåljusutredningen presenterade på torsdagen ett delbetänkande om skärpta straff när blåljuspersonal angrips genom att störas, hotas eller utsättas för våld.

Dessutom föreslås att domstolar ska se särskilt strängt på när andra yrkesgrupper angrips, som till exempel personal inom vård och omsorg.

Emma Ölmebäck tycker att det är bra förslag.

– Vi tycker att de är viktiga steg i rätt riktning.

Kommunal har tidigare krävt skärpta straff för angrepp mot blåljuspersonal, men också för dem som angriper vård- och omsorgspersonal som inte är i utryckning.

– Att utsätta våra medlemmar för hot och våld när de utför sitt arbete är oacceptabelt, skärpta straff har ett viktigt signalvärde. Nu förväntar vi oss att förslagen skyndsamt blir verklighet, säger hon.