Det räddningspaket som Socialdemokraterna föreslår är ett svar på den borgerliga majoritetens varsel om stora minskningar av personal vid Karolinska universitetssjukhuset.

Paketet ska bland annat betalas genom att pengar styrs om från vårdval, administration och konsultkostnader i de borgerligas budgetförslag.

Pengarna i Socialdemokraternas förslag ska inte bara gå till Karolinska universitetssjukhuset utan även till de andra akutsjukhusen i Stockholm och Norrtälje för att ”säkerställa en trygg och patientsäker vård”, med en extra satsning på förlossningsvården. 

Partiet föreslår dessutom att akutsjukhusen ska få tillfälliga hyreslättnader.

Socialdemokraterna förslag läggs fram vid Stockholms regionfullmäktige 19-20 november.