Hon arbetar själv på en akutavdelning i Huddinge och beskriver en sorglig och tryckt stämning bland de cirka 140 personer som samlats på mötet på sjukhuset där. De var så många att möteslokalen inte räckte till, de fick gå in i omgångar.

Maria Herneheim säger att hon är nöjd med informationen hon har fått från såväl fack som arbetsgivare, men beskriver samtidigt känslan när hon tittade sig omkring i möteslokalen:

– Var tionde som sitter här kommer inte att jobba kvar.

Hon tycker att det fanns en stark känsla av gemenskap och enighet under mötet och hon menar att det fortfarande är roligt att gå till jobbet.

Nästa steg blir att all verksamhet på sjukhuset ska gås igenom. I maj nästa år beräknar arbetsgivaren att de första får lämna sina jobb.

Bakgrunden är att Region Stockholm vill varsla 350 underskötersketjänster och 250 läkartjänster och ett tiotal servicetjänster om uppsägning eftersom de menar att patienterna söker sig till andra vårdgivare än Karolinska Universitetssjukhuset.