Vad är problemen med person­förflyttningar i vård och omsorg?

– De är vanligt förekommande och personförflyttningar kommer alltid att ske i vård och omsorg, där vi arbetar med människor. Vi har relativt många sjukskrivningar kopplade till belastningsskador.

– Tillgången på hjälpmedel varierar. Det är särskilt svårt i det egna boendet. Ibland finns hjälpmedel,  men man är inte säker på var de är och hur de ska användas. Det kan också finnas en kultur att man inte använder hjälpmedel.

Vad har du för råd till dem som ­jobbar i vården?

– Att man är noga med att använda hjälpmedel, även om det tar mer tid. Att man inte chansar. Och att man talar om det regelbundet. ”Lyft” är något som inte alls ska förekomma.

Vad borde cheferna göra?

– Betona att det är en viktig del i arbetsmiljön. Skapa en policy för hur man gör på just den här arbetsplatsen. Ett exempel är att policyn säger att man inte ska göra manuella förflyttningar – eller minimalt. Eftersom en omsorgstagares funktion kan förändras inom samma dag är det viktigt att ha väletablerade sätt att göra riskbedömningar som inte är så komplicerade. Se till att hjälp­medel finns – och fråga personalen vad som behövs.