Patrick Joyce var med och skrev lagen om rut som infördes 2007. Då jobbade han som politiskt sakkunnig för Liberalerna i statsrådsberedningen.

Han tycker att Kommunalarbetarens granskning av reformen är bra.

– Den är jätteintressant. Jag tycker ändå att den visar att rutjobb är viktiga för utrikes födda. Mer än hälften av dem i rutföretag är födda utomlands. 

– Ni påpekar, vilket är delvis nytt och bekräftas i Johanna Ricknes studie, att det handlar inte bara om flyktingar, utan också om arbetskraftsinvandrare och de som kommer hit av andra skäl. Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram.

– Och ni visar att det ändå rör sig om åtta procent från flyktingländerna, även om det inte är lika många som man har trott i debatten.

Almega har framställt rut som en succé när det gäller integration. Patrick Joyce medger att det inte helt stämmer, om man bara talar om flyktingar och andra nyanlända. Men det var heller inte tanken från början enligt honom.

– När rut kom till var det av två andra skäl, för att underlätta livspusslet och göra svarta jobb till vita. Integrationsargumentet har ju kommit mer på sistone, efter den stora flyktingvågen. Men det har ju aldrig varit det enda skälet.

Hur kan då rut förändras så att det blir en bättre integrationsmotor?

– Om det är personer som har flyttat hit och bor här permanent tycker jag att det är integration om de får jobb inom exempelvis rutbranschen.

Tycker du att rut ska användas till att skattesubventionera arbetskraftsinvandring?

– Den största delen av dem som kommer hit stannar här. De är inte bara här tillfälligt. Den typen av arbetskraftsinvandring är mycket bra. Det är inte fel att rut är ett ingångsjobb för dem. Då tycker inte jag att det är några problem att det finns en skattesubvention.

LO och Kommunal tycker till skillnad från Almega inte att rut ska utökas. De har pekat på behovet av personal inom vård och omsorg och tycker att nyanlända ska få chans till utbildning och praktik i dessa yrken. Patrick Joyce håller inte med om att detta vore en bättre lösning.

– Jag tror inte att man kan komma till Sverige och bara studera i flera år innan man får sitt första jobb. Det är bra att börja i enkla jobb i rutsektorn för att senare eller under tiden skaffa sig mer kvalificerad yrkesutbildning.

LO:s utredare Ulrika Lorentzi säger i en kommentar till vår granskning att hon är emot rut för att reformen på sikt riskerar att hota den generella välfärden när viljan att betala skatt för den minskar. Patrick Joyce tycker att hennes rädsla för rut är överdriven.

– Det grundläggande i välfärden handlar om vård och utbildning. Det är väl i så fall endast hemtjänsten som kan påverkas av att allt fler köper ruttjänster. Samtidigt är ju rut är också en vinst för staten eftersom svarta jobb blir vita, säger Patrick Joyce.