– Resultatet av er granskning är föga förvånande. Ni kan belägga det man har misstänkt, säger Lisa Bondesson.

Är det ett problem att det är så rutbranschen ser ut?

– Ja, jag tycker att det spelar roll att vi skattesubventionerar den här arbetskraftsinvandringen. Det är viktigt att diskutera om det är det vi vill lägga våra skattepengar på.

Tycker du att vi ska lägga pengarna på något annat i stället?

– Om vi ska titta på drivkrafterna som finns uttalat i de politiska besluten om rut, att det skapar jobb och det ska bidra med skatteintäkter, då finns det andra saker som ger en större samhällsnytta och som inte bidrar till ökade klyftor i samhället.

Vad tänker du på då?

– Till exempel på extratjänster. Det är insatser där man kan kontrollera och följa upp hur pengarna används i verksamheter där arbetskraften behövs.

Ändå säger du att Kommunal inte har tagit ställning för eller emot rut. Hur hänger det ihop?

– Kommunal har många medlemmar som jobbar i rut-företagen. Vi vill inte att man över en natt drar bort förutsättningarna för en hel bransch, det skapar problem både för våra medlemmar och för samhället.

Men LO är emot rut. Kommunal är en del av LO. Är det ett problem att ni tycker olika i den här frågan?

– Nej, rent samhällspolitiskt sympatiserar vi med LO:s linje om rut. Men vi har ju som sagt våra medlemmar som jobbar i den branschen och vi vill inte att man ska plocka bort rut i dag.

– Samtidigt ser vi att Kommunals övriga medlemmar inom andra branscher är med och bidrar till rut fast de själva inte har råd att utnyttja rut-tjänster.

– Med hänsyn till det tycker vi att om rut-avdragen och rut-tjänsterna utökas går vi för långt i hur våra resurser utnyttjas, med tanke på utmaningarna inom äldreomsorgen, skolan och alla andra verksamheter inom välfärden som behöver mer resurser, säger Lisa Bondesson.

Rut är en känslig politisk fråga där debatten mycket handlar om för eller emot reformen som sådan. Tycker du att det försvårar för Kommunal att lyfta fram frågor om hur villkoren ser ut för dem som jobbar i branschen?

– Det är positivt att det har skett en attitydförändring, från pigdebatten tidigare som handlade om att det var fult att städa i någon annans hem. Många av våra medlemmar inom rut har en yrkesstolthet, som Klaudia i ert reportage. Det hade varit svårt för dem att vara stolta om deras jobb ses som något skamligt.

Om nu rut ska vara kvar, men inte utökas, som Kommunal vill, hur ska då nyanlända i Sverige kunna få jobb i den branschen i större utsträckning än i dag?

– Jag har ingen lösning mer än att jag vet att vår branschgrupp i Kommunal jobbar ihop med arbetsgivarna om språkutmaningen. Allt som sker med Arbetsförmedlingen är också en utmaning. De möjligheter som har funnits för nyanlända täpps nu till.

– Vi har också sett att tillfälliga uppehållstillstånd också hämmar dem att känna att de vill investera i att bli en del av samhället om de inte vet att de får stanna här, säger Lisa Bondesson.