För den som gillar demokrati är fackförbundskongresser något av det finaste som finns. Här samlas en mängd engagerade personer för att ta beslut om framtiden. Här är allas röster viktiga och alla har en chans att i talarstolen prata för sin sak när det blir dags att gå igenom motionerna.

Därför är det inte konstigt att det känns lite högtidligt att få vara en del av allt detta som ombud. Det är ett fint och viktigt förtroendeuppdrag.

Den här veckan håller Kommunal kongress på i Älvsjö utanför Stockholm. De 188 ombuden samlas för att ta ställning till motioner, hur många som ska sitta i förbundsledningen samt om förbundet ska hålla kongress vart fjärde år istället som i dag vart tredje år. Det är viktiga frågor för förbundet och för demokratin. 

En annan viktig diskussionspunkt under kongressen är frågan om hur förbundet ska växa och hur fackförbundet ska möta framtidens utmaningar. Under dagarna på kongressen kommer ombuden att få diskutera hur förbundet ska locka fler medlemmar med målet att växa till 600 000 till år 2030

För den som är skeptisk kan det te sig som ett högt ställt mål. Å andra sidan är välfärdssektorn växande. Behovet av undersköterskor och andra välfärdsarbetare kommer att vara enormt under kommande år. Det kommer därför inte att råda någon brist på möjliga medlemmar att rekrytera.

Utmaningen blir istället att få dem att bli medlemmar och att stanna kvar. Strax innan kongressen berättade värvningschef Johan Ingelskog att förbundet ökat med 55 medlemmar i år. Han menar att Kommunal nu har som han uttryckte det ”satt plåster på förbundet” och att medlemstappet har avstannat.

Att ökningen inte är större beror på att många går i pension, byter jobb eller lämnar av andra skäl. Förbundet värvar dock 200 personer per dag, vilket motsvarar fyra fullsatta SL-bussar enligt Ingelskog. 

En framgångsfaktor i värvningen har exempelvis varit satsningen på arbetsplatsombud. Sektionsordförande Ingrid Olsson från Kommunals sektion i Hörby berättade tidigare för KA hur mycket det har betytt att de har satsat på detta.

En ökning med en halv SL-buss till om dagen skulle kunna göra hela skillnaden för Kommunal. Förhoppningsvis ska det inte vara omöjligt att lyckas med detta.